free stats
  Helle Rygh Endresen: "Strukturer på vann- en undersøkelse av mulighetene for flytende arkitektur"    
 

Diplomoppgave Master i arkitektur, fordypning urbanisme høst 2006

Se bilder fra prosjektet: (Klikk for større versjon)

Modellfoto. Klikk for større versjon Modellfoto. Klikk for større versjon Modellfoto. Klikk for større versjon

Sammendrag:
"Oppgaven er en undersøkelse i om det er mulig å plassere flytende strukturer med ulik grad av offentlige rom, og eventuelt flytende boliger, på fjorden. Det kan være alt fra et boligfelt, en fotballbane, en parkeringsplass, en ishockeyhall, en veiforbindelse, og så videre.

Stållektere gjør prosjektet teknisk mulig. De har en svært god bæreevne, lave produksjonskostnader, og kan også gjenbrukes. Ved bruk av lektere oppnår man store sammenhengende arealer på den enkleste måten. Lekterne designes etter hva som skal plasseres oppå dem, og formmessig står man derfor fritt til å bestemme hvordan de skal se ut. Dette prosjektet handler i hovedsak om strukturer av  tre standardlektere på 100x30 meter satt sammen med 60 grader mellom seg, og en trekantlekter i midten. Denne formen gjør det enkelt for strukturene å "vokse utover" dersom det er nødvendig.

Skottene kan vannfylles for å kompensere for vekt andre steder. Slike strukturer har også mulighet til å fungere som en selvstendig "øy". Skottene kan f. eks. romme søppelforbrenningsanlegg hvor energien som frigjøres kan brukes til å destillere saltvann til ferskvann. Det kan også benyttes solcellepaneler og solfangere.

Det utfordrende er hvilken grad av privat- eller offenlighet slike strukturer kan ha ved ulike lokaliseringer, og hvorvidt de er fysisk sammenkoblet til land eller ikke. For eksempel vil det nok være lettere å forsvare en plassering av private flytende boliger i en landlig kontekst, enn i meget urbane omgivelser.

Undersøkelsene i prosjektet viser at det er fullt mulig at byutvikling kan ekspandere utover kaikanten. I en tid med et brennhett boligmarked- og mangel på tomter i Oslo, kan kanskje prosjektet åpne opp for nye måter å tenke byutvikling på".

 

Oppdatrert 13.02.2007 Ansvarlig: Webmaster