LOGIN

Kontinuasjon/utsatt eksamen GK6: Ex.Phil

Ingen hjelpemidler

Du kan melde deg opp til eller eventuelt trekke deg fra eksamen ved å sende e-post til eksamensansvarlig i studieadministrasjonen. Oppmelding og trekkefristen er 23. juli 2012. Kontaktperson som eksamensansvarlig i studieadministrasjonen til og med 11. juli 2012 er Zheng Ørvim Yuanog kan kontaktes via zheng.yuan@adm.aho.no. Vennligst ta kontakt med Elisabeth Mari Havig elisabeth.havig@adm.aho.no fra og med 12. juli 2012.

Dere som har gitt beskjed til studieadministrasjonen om oppmeldning til kont. / utsatt eksamen i august kan nå logge inn i studentweb og sjekke om dere er blitt satt opp på korrekt eksamen under Innsyn --> Vurderingsmelding.

Her kan du lese om reglement ang. eksamen i Forskrift om masterstudiene ved AHO

  • Date: 06.08.2012
  • Time: 09:00 - 14:00
  • Contact: Elisabeth Mari Havig
  • E-mail: elisabeth.havig@adm.aho.no

Add to calendar: