LOGIN

Faculty books

The collection of AHO faculty books can be found near the circulation area in the library. Please contact us if you have questions or comments on the collection.

Anthologies are on the list if edited by an AHO employee.

To find articles and book chapters from AHO, see Cristin.

Aspen, Jonny & John Pløger (eds.). (1997). På sporet av byen: lesninger av senmoderne byliv. Oslo: Spartacus.

Aspen, Jonny (ed.). (2005). By og byliv i endring: studier av byrom og handlingsrom i Oslo. Oslo: Scandinavian Academic Press.

Dahle, Einar. (2008). Modernismen 1900-tallet. Kirker i Norge. Oslo: ARFO.

Dahle, Einar. (2009). Bengt Espen Knutsen: kontinuitetens arkitekt. Oslo: Pax.

Dahle, Einar, Finn Hakonsen et al. (2009). Norsk murarkitektur. Oslo: Gyldendal akademisk, Byggutengrenser.no.

Eggen, Arne Petter & Bjørn Normann Sandaker. (1995a). Steel, structure, and architecture. New York: Whitney Library of Design.

Eggen, Arne Petter & Bjørn Normann Sandaker. (1995b). Stål, struktur og arkitektur. [Oslo]: Cappelen.

Eggen, Arne Petter & Bjørn Normann Sandaker. (1996). Stahl in der Architektur: konstruktive und gestalterische Verwendung. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.

Ellefsen, Karl Otto & August E. Røsnes. (1989). Fysisk planlegging: virkelighet - plan - resultat. Oslo: Kommuneforlaget.

Ellefsen, Karl Otto (ed.). (2009). Jensen & Skodvin: works 1995-2009 : Berlin 2009. Oslo: Akademisk publisering.

Ellefsen, Karl Otto (ed.) & Hermansen, Christian. (2010). Østfold University College: project. Oslo: Pax.

Fjeld, Per Olaf. (1983). Sverre Fehn: the thought of construction. New York: Rizzoli.

Fjeld, Per Olaf. (1996). Det stirrende mennesket: en fortelling. København: Basilisk.

Fjeld, Per Olaf et al. (2007). Gyldendalhuset. [Oslo]: Gyldendal.

Fjeld, Per Olaf & Emily Randall Fjeld. (2008). Hands on: sixteen prototypes. Norcross, Ga.: Greenway Group.

Fjeld, Per Olaf  (2009). Sverre Fehn: the pattern of thoughts. New York: Monacelli Press.

Hensel, Michael & Achim Menges (eds.). (2006). Morpho-ecologies. London: AA Publications.

Hensel, Michael, Christopher Hight & Achim Menges (eds.). (2009). Space reader: heterogeneous space in architecture. Chichester: Wiley.

Hensel, Michael, Achim Menges & Michael Weinstock. (2010). Emergent technologies and design. Abingdon: Routledge.

Hermansen, Christian (ed.) (2010). Manifestoes and transformations in the early modernist city. Farnham: Ashgate.

Hvattum, Mari, Sven Erik Svendsen & Bjørn B. Erring. (1996). Hva er god boligsak?: i går, i dag, i morgen. Oslo: Ad notam Gyldendal.

Hvattum, Mari. (2004). Gottfried Semper and the problem of historicism. Cambridge: Cambridge University Press.

Hvattum, Mari & Christian Hermansen (eds.). (2004). Tracing modernity: manifestations of the modern in architecture and the city. London: Routledge.

Hvattum, Mari (ed.) (2011). Routes, roads and landscapes. Farnham: Ashgate.

Jensen, Jan Olav & Børre Skodvin (eds.). (2007). Jensen & Skodvin Architects: processed geometries 1995-2007. Oslo: Unipax.

Jensen, Jan Olav & Børre Skodvin (eds.). (2008). Jensen & Skodvin Architects: textos. Oslo: Akademisk publisering.

Jensen, Jan Olav & Børre Skodvin (eds.). (2007). 10 arkitekter intervjuet. Oslo: Unipax.

Kronborg, Anne-Kristine & Bjørn Bjørnsen. (2009). Hele folket i hus: OBOS 1970-2009. Oslo: Gaidaros.

Lending, Mari. (2001). Rådhus som monument. Oslo: Norsk form.

Lending, Mari. (2007). Omkring 1900: kontinuiteter i norsk arkitekturtenkning. Oslo: Pax.

Lending, Mari (ed.) & Sjaastad, Morten. (2010). Pålsbu Hydro Power Station: project. Oslo: Pax.

Michl, Jan. (2003). Tak nám prý forma sleduje funkci: sedm úvah o designu vubec a o chápání funkcionalismu zvlá#vstě. Praha: VSUP.

Lauvland, Gro, Karl Otto Ellefsen & Mari Hvattum (eds.). (2009). An Eye for place: Christian Norberg-Schulz: architect, historian and editor. Oslo: Akademisk publisering.

Robbins, Edward. (1994). Why architects draw. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Robbins, Edward & Rodolphe El-Khoury (eds.). (2004). Shaping the city: studies in history, theory and urban design. New York: Routledge.

Sandaker, Bjørn Normann & Arne Petter Eggen. (1989). Arkitekturens konstruktive grunnlag. [Oslo]: Cappelen.

Sandaker, Bjørn Normann & Arne Petter Eggen. (1992). The structural basis of architecture. New York: Whitney Library of Design.

Sandaker, Bjørn Normann & Arne Petter Eggen. (1993). I principi del costruire. Milano: BE-MA.

Sandaker, Bjørn Normann & Arne Petter Eggen. (1994). Die konstruktiven Prinzipien der Architektur. Basel: Birkhډuser.

Sandaker, Bjørn Normann, Malvin Sandvik & Bjørn Vik. (2003). Materialkunnskap. Lillestrøm: Byggenæringens forl.

Sandaker, Bjørn Normann. (2008). On span and space: exploring structures in architecture. London: Routledge.

Skodvin, Børre (ed.) & Langdalen, Erik Fenstad. (2010). House Kollstrøm/Østberg: project. Oslo: Pax

Thiis-Evensen, Thomas. (1975a). Byfornyelse i miljøvernperspektiv. Oslo: Dreyer.

Thiis-Evensen, Thomas. (1975b). Henrik Bull : arkitekt og formgiver.  Oslo: Norsk arkitekturmuseum.

Thiis-Evensen, Thomas. (1976). Steder i Oslo. Oslo: Dreyer.

Thiis-Evensen, Thomas & H.P. L'orange. (1978). Oldtidens bygningsverden. Oslo: Dreyer.

Thiis-Evensen, Thomas. (1984). The postmodernists Jan & Jon. [Oslo]: Universitetsforlaget.

Thiis-Evensen, Thomas. (1989). Archetypes in architecture. Oslo: Norwegian University Press.

Thiis-Evensen, Thomas & Kolbjørn N. Nybø. (1992). Byens uttrykksformer: en metode for estetisk byforming. [Oslo]: Universitetsforlaget.

Thiis-Evensen, Thomas & Eva Valebrokk. (1993). Levende fortid: de utrolige stavkirkene. [Oslo]: Boksenteret.

Thiis-Evensen, Thomas, Jiří Havran & Einar Dahle. (1995a). Kongens hus: alle kongefamiliens boliger. Oslo: ARFO.

Thiis-Evensen, Thomas, Kolbjørn N. Nybø & Grete Christensen. (1995b). Europas arkitekturhistorie: fra idé til form. [Oslo]: Gyldendal.

Thiis-Evensen, Thomas, Ketil Moe & Guttorm Fløistad (eds.). (1996). Christian Norberg-Schulz: et festskrift til 70-årsdagen. [Oslo]: Norsk arkitekturforl.

Thiis-Evensen, Thomas & Kolbjørn N. Nybø. (1999). Archetypes of urbanism: a method for the esthetic design of cities. Oslo: Universitetsforl.

Thiis-Evensen, Thomas, Sissi Solem Winge & Svein Aamold. (2000a). The Norwegian Parliament: it's art and architecture. [Oslo]: Stortinget.

Thiis-Evensen, Thomas, Sissi Solem Winge & Svein Aamold. (2000b). Stortinget og kunsten. [Oslo]: Stortinget.

Thiis-Evensen, Thomas, Jan E. Hansen& Kjell Arild Pollestad. (2005). Tre muntre herrer i Roma. Oslo: Gyldendal fakta.

Thiis-Evensen, Thomas & Morten Krogvold. (2009). Roma: syv vandringer. [Oslo]: Cappelen Damm.

Tostrup, Elisabeth. (1999). Architecture and rhetoric: text and design in architectural competitions, Oslo, 1939-1997. London: Papadakis.

Tostrup, Elisabeth. (2002). Arkitekt Wenche Selmer (1920-1998): omtankens arkitektur. Oslo: Gaidaros forl.

Tostrup, Elisabeth. (2006). Norwegian wood: the thoughtful architecture of Wenche Selmer. New York: Princeton Architectural Press.

Vavik, Tom & Didier Aubry. (1992). Produktdesign: historie, estetikk, funksjon, strategi, ergonomi, kommunikasjon, kvalitet, markedsføring, økonomi, miljø. Asker: Tell forlag.

Vavik, Tom. (2009). Inclusive buildings, products & services: challenges in universal design. Trondheim: Tapir Academic Press.

Published: 10.05.2010 By: Lilja Westerlund