LOGIN

hals.jpg

Byplanlegger Harald Hals

Den norske byplanhistorien

Prosjektet har som mål å skrive det første sammenfattende verket om norsk byplanhistorie. Bakgrunnen er at det er store hull og mangler i det som finnes av norsk byplanhistorieskrivning. Viktige utviklingsperioder, begivenheter og aktører har i liten grad blitt underlagt seriøs byplanhistorisk behandling. Byplanhistorie representerer videre et spennende felt for utforskning av nye metodiske og teoretiske perspektiver.

”Den norske byplanhistorien” er et større prosjekt som er organisert rundt en rekke undervisnings- og forskningsaktiviteter på AHO. Det overordnede siktemålet er å utvikle fagmiljøet ved skolen til et nasjonalt knutepunkt for byplanhistorieforskning. Viktige delprosjekter vil foruten seminarer og konferanser være opprettelsen av et digitalt foto- og kartarkiv og arbeidet med en engelskspråklig antologi om byplanhistoriografi. Flere PhD-prosjekter og masteroppgaver er planlagt som en del av prosjektet. Det legges opp til omfattende publisering underveis, som forarbeid til et større, sammenfattende verk som planlegges utgitt i 2012.

Prosjektgruppen er tverrfaglig sammensatt og består pr. i dag av professor Karl Otto Ellefsen, førsteamanuensis Jonny Aspen og stipendiat Anne-Kristine Kronborg. Ellefsen er en av landets fremste kjennere av den norske byplanhistorien og har skrevet flere titalls artikler innen emnet. Aspen er utdannet idéhistoriker og har skrevet dr. grad på AHO om Harald Hals, tidligere reguleringssjef i Oslo. Kronborg er utdannet kunsthistoriker med hovedfagsoppgave om OBOS. Hun skriver nå på en Ph.D-avhandling som legges opp som et dobbeltportrett av Frode Rinnan og Erik Rolfsen.

Prosjektets to første publikasjoner er Karl Otto Ellefsens ”H.J. Stübben, Der Städtebau (1890) and Reinhard Baumeister, Town extensions: their links with technical and economic concerns and with building regulations (1876)” og Jonny Aspens “Urban planning as representations: an examination of Harald Hals’ General Plan for Oslo, 1929” (begge i Christian Hermansen (red.), Woords and Deeds in the formation of the modernist city, Kegan Paul, London 2007).


Published  2007