LOGIN

MoNH:I [Museum of Natural History: ICELAND]

Semester/år: Vår 2010  Veileder: Erik Fenstad Langdalen

Ekstern veileder: Helgi Torfason - Icelandic Museum of Natural History.


[Museum of Natural History: Iceland] er et studie i hvordan historien kan avtegne seg i arkitekturen på lik linje som i stedet og gjenstandene rundt oss.

Bygninger erstatter landskapet. En bygning skaper noe nytt. Det som en gang var et åpent land, fylt med sollys og luft, med et tydelig forhold til horisonten, blir en bygning. De minnene vi har bygget opp enten individuelt eller som en kultur rundt et bestemt sted forsvinner. I stedet gjenstår en struktur som er ny, om bare for et øyeblikk, og som streber etter den perfekte form, funksjon og uttrykk. En bygning kan ikke være det naturlige landskapet.

Anlegget er tenkt som en ny modell for naturhistoriske museer og tilhørende naturområder som tilfører et nytt konstruert landskap, som strekker seg i det sårbare terrenget og vever komplekset inn i det eksisterende landskapet. Museet fremhever tomtens kvaliteter og bygger rundt de unike aspektene ved landskapet med like store overraskelsesmomenter og variasjoner som det Islandske landskapet.

Museet får et nytt liv. Omformet til et punkt hvor ingen stilistisk kategorisering kan fastsettes. Ingen tomme hvite bokser eller maskiner for high-tech utstillinger, men heller nye former for arkitektur og nye uventede landskap.

MoNH:I er et prosjekt som eksisterer i skjæringspunktet mellom geologi, geografi og det menneskelige, og som utfolder seg i landskapet.

Prosjektet var nominert til prisen "Fremragende bruk av datagrafikk" under AHO Works Awards våren 2010.


Published  2010