LOGIN

AHO i media

Denne listen er automatisk generert på grunnlag av søk i elektroniske medier. Tjenesten er levert av Retriever.


 • Nyheter fra næringene langs Gullkysten
  (13.04.2014) Ordrerush etter "industri-Oscar" Først skulle de bare lage en pilot. Nå strømmer det inn bestillinger på det nye kontrollpanelet til skip som Davide Lamparelli har designet på Fitjar. Her er knappe...
 • Byvandringer i den stille uken
  (11.04.2014) I påsken er det rolig i Oslo, men noe er på gang. Før var nesten alt stengt i påsken, men Oslo er ikke lenger så stille som tidligere. Infernofestivalen sørger for svart musikk til metalfansen, og...
 • Et skrekkscenario: Et blikk på den norske operaens framtid
  (11.04.2014) Hva vil skje med hjemstedet ditt når gjennomsnittstemperaturen stiger? UiO-forskere har utviklet en app som viser lokale effekter av klimaendringer. Av Grethe Tidemann Del på... Del på...
 • Fysiske grep skal øke tryggheten
  (08.04.2014) Hver tiende beboer føler seg ofte utrygg på Ammerud. Ubehagelig atferd fra andre og dårlig belysning er de viktigste årsakene. Tallene stammer fra den ferske nullpunktsmålingen for områdeløftet på...
 • Vi trenger smarte jenter - og gutter!
  (07.04.2014) Vår oppfordring til alle som skal velge utdanning i vår, og spesielt til jentene, velg teknologifag! Vi omgir oss med teknologi hver dag, og den teknologiske utviklingen påvirker oss og hvordan vi...
 • Her er årets Unge talenter
  (03.04.2014) Her er årets Unge talenter
 • Tromsøgutt fikk gjev designpris
  (03.04.2014) Mikael Johansen fikk pris for et fartøyskonsept som øker effektivitet og sikkerhet i offshorebransjen.
 • Velstående inntar slumområder
  (02.04.2014) Flere tiår med mangelfulle kartlegginger av afrikanske slumområder har resultert i at det bygges boliger for helt andre enn dem som bor der.
 • Flerfaglig undervisning og utforskende bygging
  (31.03.2014) Fire skoler for byggutdanning i ulike fag og på ulike nivåer har samarbeidet om å bygge en liten og flyttbar bygning der ny teknologi utprøves i full skala. Erfaringene er sammenfattet i et forslag...
 • Kulturarven er truet
  (25.03.2014) Bildetekst NOK EN BRU: Vestfjord-forbindelsen bør vurderes i en kombinasjon med de foreslåtte indre byløsninger, inkludert ny bru ved siden av den eksisterende kanalbrua.
 • Dette studentprosjektet er laget av både arkitekter, ingeniører og tømrere
  (25.03.2014) Et nytt konsept for utdanning til byggenæringen er under utvikling. Første forsøk ble en suksess. Utenfor Kuben i Oslo står nå en nybygd passivhusmodul. Den er tegnet, prosjektert og bygget av...
 • Lærerstudenter legger ned minst innsats
  (21.03.2014) Den gjennomsnittlige lærerstudent bruker 25 timer i uken på studiene. Arkitektstudenter bruker 43 timer. På Høgskolen i Oslo og Akershus kjenner lærerstudentene seg ikke igjen i tallene. - Vi er...