LOGIN

routes_illustrasjon

Phd-stipendiat - utsatt frist

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo utvider søknadsfristen for PhD-stipendiat knyttet til forskningsprosjektet Routes, Roads and Landscapes: aesthetic practices en route, 1750-2015. Ny søknadsfrist 15. september.