LOGIN

Fageras_480

Direktør Einar Fagerås.

AHO med rettighetspolitikk

AHOs styre vedtok på styremøtet 4. november nye retningslinjer for rettighetspolitikk ved AHO. Rettighetspolitikken innebærer i korte trekk at AHO nå ønsker medansvar for kommersialiserbare forskningsresultater.

- AHO markerer med dette at vi har som intensjon å ivareta vår rolle som kunnskapsprodusent med ansvar for at resultatene skal komme til nytte i samfunnet. I første omgang innfører AHO nå meldeplikt for alle resultater som kan ha næringsmessig potensial, sier direktør ved AHO, Einar Fagerås.  

Foreløpig består rettighetspolitikken av generelle retningslinjer, et skjema for melding om oppfinnelse, samt en standard avtale om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater.

- Det er som regel en lang og krevende vei fra forskningsresultat til næringsmessig utnyttelse. AHO ønsker primært å hjelpe til i denne prosessen og er innstilt på å støtte interessante prosjekter økonomisk. Selv om AHO i prinsippet krever eiendomsrett til oppfinnelser og resultater, er det primære for AHO å bidra til at resultatene blir tatt i bruk.

AHO inngikk i oktober i år en avtale med IT Fornebu om bistand på feltene innovasjonskultur, immaterielle rettigheter eller kunnskaps- og teknologiutvikling for 2010. I tillegg har AHO søkt om FORNY-midler fra Forskningsrådet. Fornyprogrammet har som mål å bistå til økt verdiskaping i Norge gjennom kommersialisering av forskningsresultater. 

Arbeidet med en rettighetspolitikk ved AHO er foreløpig i startfasen. Etterhvert vil det også bli behov for en nærmere avklaring av hvordan AHO skal ivareta sine eierrettigheter til ikke-patenterbare oppfinnelser, resultater uten kommersialiseringspotensial, rettigheter til fagliterær produksjon osv.

- Inntil videre blir det ingen endringer i forhold til nåværende praksis her, sier Fagerås. - Vi vil imidlertid følge nøye med hva som skjer innen rettighetspolitikk i vår sektor og er innstilt på å følge opp med utfyllende retningslinjer.

Rettighetspolitikken ble sendt ut på høring blant AHOs ansatte i oktober, og ble altså vedtatt på styremøtet i november. Fagerås markerer imidlertid at man ønsker en videre dialog i forbindelse med rettighetspolitikken:

- Det er viktig for oss å ha en god dialog med de ansatte i disse spørsmålene og vi tar mer enn gjerne imot innspill og synspunkter, sier han.

Rettighetspolitikken vil bli ytterligere presentert i et nyhetsbrev for innovasjon og kommersialisering i desember. 

Publisert: 23.11.2009 Av: Webmaster