LOGIN

munch

Sara Nordmann Lund og Gunnar Aasen Rogne. Frå dagsavisen.no

Valde det enkle

Tre arkitektstudentar fekk kommentere forslaga til nytt Munch-museum i Bjørvika.

- Dette er det einaste bygget eg ikkje blei uvel av. Sidan det er nøkternt, står det som ein fin kontrast til Operaen, seier Sara Normann Lund, som saman med Gunnar Aasen Rogne og Johan Gustavsen kommenterer forslaga til nytt Munch-museum i Dagsavisen 12. mars. Dei enda alle opp med forslaget "Girls on the Bridge" som sin favoritt.

Publisert: 13.03.2009