LOGIN

Erling Dokk Holm disputerte 29.11.2010 for ph.d-graden ved AHO.

Erling Dokk Holm disputerte 29.11.2010 for ph.d-graden ved AHO.

Inviterte til kaffeselskap

Kaffebarenes fremvekst i Norge representerer ikke bare en faktisk endring, men også et symbol for det urbane og en ny type byliv, hevder Erling Dokk Holm, som denne uken disputerte for ph.d-graden ved AHO.

Erling Dokk Holm (1964) er forsker og skribent, og har de siste årene vært ph.d-kandidat og forsker ved AHOs Institutt for urbanisme og landskap. Han er utdannet cand. polit. fra Universitetet i Oslo, og arbeider som førsteamanuensis ved Norges Markedshøyskole. Dokk Holm er i tillegg en aktiv foredragsholder og arkitektur- og samfunnskommentator.  

Dokk Holm har med avhandlingen Coffee and the City. Towards a soft Urbanity forsket på fremveksten av kaffebarer i Oslo, deres historiske referanser og konkrete egenskaper. Ved å studere både eiere, ansatte og gjester har den nyslåtte doktoren kunnet tegne et bilde av en type virksomhet som ikke bare dekker folks behov for god kaffe, men som også blir steder i byen som dekker behov for både sosial omgang og ønsket om å være alene.

I kaffebarene spilles også ut forholdet mellom ufrivillig og ufrivillig ensomhet, et forhold som er helt avgjørende for å forstå suksessen til denne typen virksomhet, hevdes det. Funnene i avhandlingen diskuteres opp mot klassiske akademiske tekster om byliv, og inneholder også en diskusjon om hvordan bruken av byen og det vi liker å kalle det urbane er i endring.


Kandidaten sammen med bedømmelseskomiteen. Fra v. Andrew Morrison, Erling Dokk Holm, Maria Hellström Reimer og Thor Øyvind Jensen.Kandidaten sammen med bedømmelseskomiteen. Fra v. Andrew Morrison, Erling Dokk Holm, Maria Hellström Reimer og Thor Øyvind Jensen.

Kandidaten ga også en prøveforelesning med tittelen "Semi-urban public space and public discourse: international views".

Bedømmelseskomiteen besto av docent Dr. Maria Hellström Reimer, Sveriges Lantbruksuniversitet, førsteamanuensis Thor Øivind Jensen, Universitetet i Bergen og professor Andrew Morrison, AHO (koordinator).


Erling Dokk Holm i disputas med annenopponent Thor Øyvind Jensen.Erling Dokk Holm i disputas med annenopponent Thor Øyvind Jensen.

Under disputasen var førsteopponent Hellström Reimer særlig opptatt av forskerrollen i arbeidet med avhandlingen. Annenopponent Thor Øyvind Jensen trakk særlig frem sammenligningen som gjøres med den store amerikanske kaffekjeden Starbucks, som i motsetning til i en rekke andre land ikke har etablert seg i Norge. - Dette skyldes nok både at det norske kaffemarkedet var godt etablert fra før, men også at norske forbrukere har høye krav til kaffens kvalitet, mener Dokk Holm.

Erling Dokk Holms avhandling Coffee and the City. Towards a soft Urbanity kan kjøpes i AHOs resepsjon eller ved henvendelse til postmottak@aho.no. Pris kr 250,-

 

Publisert: 03.12.2010