LOGIN

Nytt nummer av Agora

Professorene Mari Lending og Mari Hvattum ved Institutt for form, teori og historie er blant bidragsyterne til det nye nummeret av AGORA. Journal for metafysisk spekulasjon (Aschehoug forlag), som lanseres på AHO i januar 2011.

Nytt nummer i salg nå:
Tema: Skulptur
Redaktører: Kristin Gjesdal & Mari Lending
#3, 2010, 266 sider, kr 120,-

Tema: Skulptur
Med skulptur som prisme søker Agora å belyse mulige ruter gjennom kunstfilosofien i det historiske og argumentative spennet fra opplysningen via høymodernismen og frem til vår tids debatter. Artiklene utdyper sammenhengen mellom kulturelle, urbane, tekstuelle, museale og historiske rom, konkret og symbolsk form, og forholdet mellom sansemessig opplevelse og begrepsmessig dømmekraft.

Samlet sett er målet at artiklene vil bidra til begrepsklarende analyser, avdekke uventede historiske og estetiske sammenhenger, og invitere til nytenkning omkring det skulpturelle slik det har preget, stadig preger, og vil prege den historisk-estetiske erfaring i fortsettelsen. Skulptur-nummeret fullfører en trilogi innenfor Agora-biblioteket, innledet med utgavene Arkitektur (2004) og Museum (2006).

Professor Mari lending har vært gjsteredaktør av alle tre nummerne.

Denne tredje utgaven inneholder nyskrevne bidrag av Victor Plahte Tschudi, Mari Lending, Mari Hvattum, Åsmund Thorkildsen, Ina Blom, Mikkel B. Tin og Kristin Gjesdal.

Mari Hvattum har bidratt med  ”She came down like a dream: Gordon Matta Clarks Splitting", mens Mari Lending har skrevet om "Spøkelsesmuseer. Arkitektonisk gipsskulptur".

Audun Øfsti og Fredric Jameson om Jean-Paul Sartres Kritikk av den dialektiske fornuft, bokessays om Ellen Meiksins Wood og Peter Sloterdijk, bokanmeldelser innenfor estetikk, sosiologi og filosofi.

Agora finner du hos Narvesen, i universitetsbokhandlene, Tronsmo og
Norli, eller du kan bestille fra din lokale bokhandel. I anledning utgivelsen vil det bli en liten markering ved AHO i januar 2011.

Abonner på Agora, kr 280 pr. årgang (800 sider):
abonnement@universitetsforlaget.no
 

Publisert: 07.12.2010