LOGIN

Kopi & original: Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie

Arkitektur, filosofi, kunst, musikk og litteratur: Forholdet mellom kopi og original endevendes i en rekke estetiske disipliner i denne antologien. Boken har sitt utspring i et OCCAS-seminar arrangert ved Det norske instituttet i Athen våren 2010.

Antologien er redigert av Mari Lending, OCCAS/AHO og Karin Gundersen, Universitetet i Oslo. Boken er utgitt av Scandinavian Academic Press. Arkitekturkapitlene er skrevet av AHO-forskerne Mari Lending, Mari Hvattum, Hans-Henrik Egede-Nissen og Victor Plahte Tschudi, gjesteforsker i Place and Displacement: Exhibiting Architecture.

Sanselige avbildninger
Finnes det alltid en original, kan vi gjenkjenne den, og kommer den før eller etter kopien? Forholdet mellom kopi og original har dominert den europeiske kulturen siden antikken. Platon advarte som kjent mot sanselige avbildninger fordi de var villedende kopier. Hele klassisk tid var imidlertid dominert av en estetikk som oppmuntret til etterligning av de store forgjengere. Omkring 1750 skjer det et markant brudd: Med det modernes oppvurdering av det nye og unike fikk det originale verket en høyere verdi, mens kopien ble devaluert. 

I denne antologien endevendes forestillinger om kopi og original med utgangspunkt i en rekke akademiske disipliner: musikk, litteratur, arkitektur, kunst og filosofi. Fra greske templer til Proust og Platon, fra barokkens forestillingsverden til det moderne kulturminnevernet inverteres originalitetstenkningen, med til dels forbløffende berøringspunkter på tvers av faggrenser og tradisjoner. Antologien har sitt utspring i et OCCAS-seminar arrangert ved Det norske instituttet i Athen våren 2010.

Innhold
Karin Gundersen og Mari Lending: Anakrone opprinnelser //
Panayotis Tournikiotis: Rekonstruksjoner av Parthenon //
Hans Hauge: Imitation og originalitet i det 18. århundredes criticism //
Gro Bjørnerud Mo: Antonomasier. Det egne og det lånte i renessansen //
Jørgen Langdalen: Kopi og original i det barberinske teatret //
Victor Plahte Tschudi: Maleriet som modell i Berninis Louvre //
Mari Hvattum: ”Das Original ist schon Kopie”. imitasjon og metamorfose i 1800-tallets arkitekturtenkning //
Mari Lending: Prousts museum //
Hans-Henrik Egede-Nissen: Autentisitet i kulturminnevernet //
Runar Døving: Originalens kopi, kopiens original //
Panagiotis Dimas: Fortelling, teori og virkelighet i Staten og Timaios //
Karin Gundersen: Alltid allerede: fra Derrida til Proust.

ISBN: 9788230400777
Utgivelsesår: 2011

Kan bestilles her

Publisert: 17.12.2011