LOGIN

Semesterregistrering for våren 2012 er nå åpen

Semesterregistrering for vårsemesteret 2012 er nå åpnet. Fristen for semesterregistrering er 1. februar.

Studenter må huske å bekrefte utdanningsplan, oppdatere personinfo og betale semesteravgift. Dette til sammen gir aktiv studentstatus og er nødvending for å få generert lån fra lånekassen.

 

Permisjon fra studiene må søkes om. Les mer om permisjon her.

Link til mer informasjon semesterregistreringen.

Mer informasjon finnes på www.aho.no/studier/praktisk
Ved ytterligere spørsmål kan studieavdelingen kontaktes.

 

Link til studentweb:
https://www.studweb.no/as/WebObjects/studentweb2?inst=AHO

NB: For å få faktura i studentweb så må man være oppmeldt til kurs for vårsemesteret.

Publisert: 16.11.2011