LOGIN

Dolven og Matthews 2012

Designlab for samfunnsinnovasjon

Design kan ha en betydelig rolle i samfunnsutviklingen. Norsk Form og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har inngått et samarbeid som skal utforske og posisjonere designernes rolle i samfunnsinnovasjonen.

Samfunnsinnovasjon (social innovation) er en respons på et stadig mer komplekst samfunn. Verden over ser vi en økende interesse for hvordan en slik tilnærming kan bidra til å løse utfordringer samfunnet står overfor. Kort fortalt er samfunnsinnovasjon innovative strategier, ideer, intervensjoner og organisasjoner for å imøtekomme sosiale behov av ulik art. En kreativ tilnærming til utvikling av nye løsninger er en forutsetning.

Etter hvert som begrepet samfunnsinnovasjon får større aksept og kjennskapen til begrepet øker, registreres det en voksende interesse for hvilken rolle design kan spille på dette feltet. Spesielt hvilke muligheter det åpner i forhold til å øke innovasjonskapasiteten, tilrettelegge for oppskalering av gode løsninger og implementeringen av disse.

En designlab for fremtiden

Internasjonalt har det de senere årene blitt etablert en rekke sentre for design for samfunnsinnovasjon og effekten av disse er allerede godt synlig. AHO og Norsk Form har etablert et samarbeid for å sikre denne utviklingen på et nasjonalt nivå også i Norge. Designlab for samfunnsinnovasjon skal gjennom praktiske prosjekter, undervisning, forskning og formidling sikre designernes plass som en sentral aktør innen samfunnsinnovasjon og sikre at den nødvendige spisskompetansen utvikles.

I møtet mellom de praktiske prosjektene, utdanningen og det akademiske legger dem grunnlag for profesjonalisering av design for samfunn. Parallelt tilbyr Designlab for samfunnsinnovasjon en plattform for å utforske og erfare effekten av design. I første omgang rettes arbeidet mot offentlig sektor.

Prisvinnere i samfunnsinnovasjon

I samarbeid med Norsk Form deler AHO ut pris for samfunnsinnovasjon til et studentprosjekt som utmerker seg. Prisen deles ut under AHO WORKS og gikk i år til diplomstudentene Manuela Aguirre og Jan Kristian Strømsnes for et prosjekt som gir voldtekstsofre et mer verdig møte med politiet og overgrepsmottaket på legevakten i Oslo. Prosjektet kan du lese mer om på sidene til Norsk Form og i bloggen til Lisa Arntzen. Hun er blant annet leder av Aksjon mot voldtekt og prosjektleder i bSafe.

 

Internasjonalt har det de senere årene blitt etablert en rekke sentre for design for samfunnsinnovasjon og

Internasjonalt har det de senere årene blitt etablert en rekke sentre for design for samfunnsinnovasjon og effekten av disse er allerede godt synlig. AHO og Norsk Form har etablert et samarbeid for å sikre denne utviklingen på et nasjonalt nivå også i Norge. Designlabb for samfunnsinnovasjon skal gjennom praktiske prosjekter, undervisning, forskning og formidling sikre designernes plass som en sentral aktør innen samfunnsinnovasjon og sikre at den nødvendige spisskompetansen utvikles.

 

I møtet mellom de praktiske prosjektene, utdanningen og det akademiske legger dem grunnlag for profesjonalisering av design for samfunn. Parallelt tilbyr Designlabb for samfunnsinnovasjon en plattform for å utforske og erfare effekten av design. I første omgang rettes arbeidet mot offentlig sektor.

 

effekten av disse er allerede godt synlig. AHO og Norsk Form har etablert et samarbeid for å sikre denne utviklingen på et nasjonalt nivå også i Norge. Designlabb for samfunnsinnovasjon skal gjennom praktiske prosjekter, undervisning, forskning og formidling sikre designernes plass som en sentral aktør innen samfunnsinnovasjon og sikre at den nødvendige spisskompetansen utvikles.

 

I møtet mellom de praktiske prosjektene, utdanningen og det akademiske legger dem grunnlag for profesjonalisering av design for samfunn. Parallelt tilbyr Designlabb for samfunnsinnovasjon en plattform for å utforske og erfare effekten av design. I første omgang rettes arbeidet mot offentlig sektor.

Publisert: 25.06.2012 Av: Webmaster