LOGIN

hovedinngang_480

Ikke byråkratisering ved AHO

– Mens mandagens oppslag i Aftenposten påviser en sterk økning av administrasjonen ved UiO og UiB, ser vi ikke den samme utviklingen ved AHO, sier direktør organisasjon Randi Stene.

I perioden 2007-2011 har antall årsverk ved AHO økt med totalt 22,2, av dette er 15,3 nye vitenskapelige årsverk. Det utgjør en økning på 24 % for undervisnings- og forskningsstillinger, mens den tilsvarende økningen for de øvrige stillingene er på 21 %.

AHO ligger litt høyere enn snittet i sektoren når det gjelder hvor stor andel av årsverkene som er ansatt i vitenskapelige stillinger. – Dette er bra, spesielt med tanke på at vi er en liten skole som likevel er forventet å utføre de samme administrative tjenestene og rapporteringen som større institusjoner, sier Stene som kjenner seg igjen i at det er økte rapporteringsoppgaver fra eiere og andre offentlige kontrollmyndigheter de siste årene. – Vi skal være forsiktige med å holde antall administrative stillinger nede for enhver pris, men heller ha et fokus på helhet og på at administrasjonen skal være et hjelpemiddel for at vi kan gjøre det vi skal: levere god undervisning og forskning.

Det er vedtatt at vi oppretter to nye administrative stillinger ved AHO i 2012. Zheng Ørvim Yuan går over i en full stilling som instituttrådgiver etter sommeren, og en nyopprettet stilling som kommunikasjonssjef er i ferd med å tilsettes i disse dager. – Jeg tror at begge disse stillingene vil styrke AHO som helhet, sier Stene.

Publisert: 15.05.2012 Av: Webmaster