LOGIN

Trude_Kleven

Ny kommunikasjonssjef ved AHO

AHO har gleden av å ønske Trude Kleven velkommen i den nyetablerte stillingen som kommunikasjonssjef ved AHO.

Hun vil ha ansvar for den nye seksjonen som vil bestå av medarbeidere innen kommunikasjon, sentralbord og arkiv. Samt være sentral i arbeidet om å styrke AHO sin formidlings- og samfunnsrolle.

Kleven er utdannet filosof og kommer fra stillingen som informasjonsleder ved Oslo Filharmonien. Tidligere har hun blant annet vært kommunikasjonsdirektør ved BI og informasjonssjef i Gyldendal.

Trude Kleven starter opp i stillingen 1. september.

Publisert: 01.06.2012 Av: Webmaster