LOGIN

Ny stor evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge

NIFU har evaluert ph.d.-utdanningen i Norge.

Evalueringen med tittelen Ph.d.-utdanningen i kunnskapssamfunnet har hatt som mål å gi en oversikt over status for ph.d.-utdanningen ca. 10 år etter innføringen av ph.d.-graden.

Mandatet for evalueringen var å vurdere ph.d-utdanningens kvalitet, effektivitet og relevans.

Sammendrag og evaluering er tilgjengelig på NIFUs hjemmsider.

Publisert: 27.06.2012 Av: Birgitte O. Pollen