LOGIN

studier_480_0

Økning i antall søkere til industridesign

15. april gikk søknadsfristen til høyere utdanning ut og nå er tallene fra Samordna opptak klare. De aller fleste som søker seg til AHO søker seg til arkitektur. Men det er industridesign som har fått den største økningen.

Etter fjorårets nedgang i antall søkere til industridesign, har studiet i år fått en oppsving. Fra 2011 til 2012 har antallet som har industridesign som førstevalg økt fra 108 til 131, som tilsvarer en økning på hele 21%!

Tallene kan du se på Samordnet opptak.

Publisert: 24.04.2012 Av: Webmaster