LOGIN

SiO refunderer dine helseutgifter

SiO refunderer dine helseutgifter

SiO gir økonomisk støtte til alle studenter som har utgifter i forbindelse med sin helse. For vårsemesteret gjelder en ny refusjonsordning.

Som student med fastlege i SiO, får du tilbakebetalt dine helseutgifter hvis de overstiger 200 kroner per år.

SiO dekker følgende behandling og helsetjenester som overstiger 200 kroner og opp til frikortgrensen:

* lege
* psykolog
* poliklinikk (sykehus)
* røntgeninstitutt
* pasientreiser
* medisiner og utstyr på blå resept

Frist for å søke refusjon er 16. juli 2012. Refusjonsbeløpet overføres til din konto i løpet av august.

Les mer om refusjonsordningen og last ned søknadsskjema her.

Publisert: 26.04.2012 Av: Webmaster