LOGIN

tann_250x200

Tannlegetilbud for studenter

Å utsette tannlegebesøket kan fort bli dyrt. For å utvide og bedre tannlegetilbudet til studentene har SiO inngått samarbeidsavtale med tannklinikken Lillo på Storosenteret.

For å kunne behandle flere som har behov for tannlege har SiO inngått en samarbeidsavtale med tannklinikken Lillo. Studenter som har betalt semesteravgift til læresteder som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus kan benytte seg av tjenesten.

Tannklinikken Lillo har samme studentvennlige prisnivå som Tannhelsetjenesten på Blindern.

Studenthelsetjenestens tannlegetilbud på Blindern opprettholdes som tidligere. Les mer om tannlegetilbudet her.

Publisert: 24.04.2012 Av: Webmaster