LOGIN

Sosiale medier

Møt Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo gjennom sosiale medier!

Via lenkene under kan du følge oss på Twitter, bli medlem av vår offisielle Facebook-gruppe eller lese bloggene til våre vitenskapelige ansatte og kurs.

AHOs offisielle side på Facebook:
AHOs offisielle facebookside 

 

AHO på Twitter:
AHO på Twitter

  

  

Tidligere student eller ansatt ved AHO? Bli medlem av AHO-gruppen på Linked-In:

Linked in

 

Se blider fra AHO på Flickr:
AHO på Flickr

 

 

Publisert: 01.01.2010