LOGIN

Kurslitteratur

Oversikt over kurs våren 2015, med lenke til tilhørende kurslitteratur.

 

 


Kurs Litteratur Kursanvarlig

Grunnkurs
GK2 Introduksjon til arkitektur
Har kurshylle Anna Røtnes and Christine Petersen
GK2 Grunnkurs design - Del 2
-
Harald Skulberg
GK1 Tegning
Har kurshylle

GK2 Materialteknologi Har kurshylle
Solveig Sandness
GK2 Arkitektur- og densignhistorie 1
Har kurshylle
Mari Hvattum og Victor Plathe Tschudi
GK4 Mindre offentlig bygning Har kurshylle
Bente Kleven
GK4 Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk
Har kurshylle Bjørn Sandaker
GK4 Norsk arkitekturhistorie
-
Kolbjørn Nesje Nybø
GK4 Metoder og teknologi i designprosessen
- Steinar Killi
GK4 Produksjonteknologi -
GK4 Designteori 1
-
Henry Miansah
GK6 By og arkitektur
Har kurshylle
Marianne Skjulhaug
GK6 Examen philosophicum
- Ingmar Meland
GK6 Design satt i system
- Tom Vavik
 
Studiokurs
SCS: Rom for meditasjon i Manresa
Har kurshylle Christian Hermansen
Skog - Tre - Bygg
Børre Skodvin og Lars Hamran
En boligblokk i LA
- Neven Fuchs-Micak
Det nye kollektivet: Nettverk - Marked
Har kurshylle Per Olaf Fjeld
ACDL Computation
Har kurshylle Søren S. Sørensen
Spaces II
Har kurshylle Raphael Zuber
Rød tråd gjennom Oslos byplan Har kurshylle
Marianne Skjulhaug
Landskap: Byen og fjorden Har kurshylle Jeppe Aasgaard Andresen
Re-store: Concrete
Har kurshylle
Erik Fenstad Langdalen
Bygging i landskap Har kurshylle
Espen Vatn
Restore - Regjeringskvartalets fremtid
-
Erik Fenstad Langdalen
Industridesign 2: Protohype
- Håkan Edeholt
Interaksjondesign 2: Skjermer Har kurshylle
Mosse Sjaastad
Life-changes Services - Simon Clatworthy
 
Fordypningskurs
Praktiske konsepter
Har kurshylle

Thomas McQuillan

Computational design and fabrication -
Søren S. Sørensen
Norske byer
-
Dag Tvilde
Nye urbane teorier
-
Jonny Aspen
Interaktive rom og miljø -
Ståle Stenslie
Arkitekturens publikasjonskulturer -
Mari Hvattum
Arkitektur er rom; Rom er arkitektur Har kurshylle
Christian Parreno
Frihåndsskissen
-
Carsten Oeding Loly
Radikalt bygningsvern
Har kurshylle
Bryony Roberts
Landskapsurbanisme Har kurshylle Giambattista Zaccariotto
Etterutdanningskurs  
Felles for begge kursene
 Elisabeth Seip
Master arkitekturvern
Thordis Arrhenius
Master i urbanisme
Dag Tvilde
Publisert: 05.07.2010 Av: Lise Kjærstad