LOGIN

Kurslitteratur

Oversikt over kurs høsten 2014, med lenke til tilhørende kurslitteratur. DENNE SIDEN ER UNDER ARBEID.

Oppdatert jan. 2014.

 


Kurs Litteratur Kursanvarlig

Grunnkurs
GK1 Introduksjon til arkitektur
Har kurshylle Anna Røtnes and Christine Petersen
GK1 Grunnkurs design - Del 1
Har kurshylle
Harald Skulberg
GK1 Tegning
Har kurshylle
GK1 Examen Philosophicum Har kurshylle
Ingmar Meland
GK1 Lese/skrivekurs

Mari Hvattum
GK3 Bybolig Har kurshylle
Bente Kleven
GK3 Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk 1
Har kurshylle Bjørn Sandaker
GK3 Arkitektur- og designhistorie 2
-
Victor Plathe Tschudi
GK3 Interaktive produkter
- Einar Sneve Martiniussen
GK3 Mekanikk - Steinar Killi
GK5 By og arkitektur
-
Marianne Skjulhaug
GK5 By- og byplanhistorie
Har kurshylle
Karl Otto Ellefsen
GK5 Urbane praksiser
- Karl Otto Ellefsen
GK5 Identitet i produkt- og interaksjonsdesign
Har kurshylle Nina Bjørnstad
 
Studiokurs
Knapphet og kreativitet
Har kurshylle Christian Hermansen
Boligfortetning i dybden
- Håkon Vigsnæs
Lærdom fra Sverre Fehn: Museum for Cy Twombley Har kurshylle
Neven Fuchs-Mikac
Det nye kollektiv. Nettverk
- Per Olaf Fjeld
En tilpasningsdyktig urban trebygning
- Marius Nygaard
ACDL Computation
Har kurshylle Søren S. Sørensen
Arkitektur på utstilling
Har kurshylle Mari Hvattum
Roma + mausoleum -
Erik F. Langdalen
Oslo Re-store: Reinventing the govermant district Har kurshylle
Bryony Roberts and Andrea Pinochet
Industridesign 1: Teknoform
-
Steinar Killi
Interaksjonsdesign 1: Tangible interactions - Nicholas Stevens
Tjenestedesign 1 
Har kurshylle
Berit Lindquister
Systemorientert design med fordypning
Har kurshylle Birger Sevaldson
Urban design - Arctic city Har kurshylle Peter Hemmersam
Master studio landskap; Mixmasterplan - Iwan Thomson
Measuring the North: a compiliation - Ann-Sofi Röhnskog
Nytt badeanlegg på Tøyen
- Knut Longva
Concepts for the subarctic city   Anita Veiseth
 
Fordypningskurs
Arkitektur og film
-
Rolf Gerstlauer
Computational design and fabrication -
Søren S. Sørensen
Norsk arkitektur - en introduksjon
-
Mathilde Simonsen Dahl
Norske tektoniske byggetradisjoner
Har kurshylle
Kolbjørn Nesje Nybø
Concurrent trends: Postmodern and decontructive architecture (1969-1988) Har kurshylle
Léa-Catherine Szacka
Design aktivisme -
Hans Gerhard Meier
Design Management Har kurshylle
Rachel Troye
Nyere urbane teorier
-
Jonny Aspen
uten navn - Kelly Shannon
Etterutdanningskurs  
Felles for begge kursene
 Elisabeth Seip
Master arkitekturvern
Thordis Arrhenius
Master i urbanisme
Dag Tvilde
Publisert: 05.07.2010 Av: Lise Kjærstad