LOGIN

Kurslitteratur

Oversikt over kurs våren 2014, med lenke til tilhørende kurslitteratur.

Kurs Pensum Kursansvarlig

Grunnkurs
GK2 Introduksjon til arkitektur -

Erik Langdalen og Christine Petersen

GK2 Matrialteknologi - Steinar Killi og Solveig Sandnes
(GK1) Tegning Har kurshylle Carsten Loly
GK2 Arkitektur-og designhistorie 1 Kompendium
Victor Plahte Tschudi
Jan Michl
GK2 Introduksjon til design Har kurshylle Harald Skulberg
GK4 Mindre offentlig bygning Har kurshylle Bente Kleven
GK4 Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk 2 Har kurshylle Bjørn Sandaker
GK4 Arkitekturteorienes historie Kompendium Mari Hvattum og Mari Lending
GK4 Metoder og teknologi i designprosessen Har kurshylle Steinar Killi
GK4 Produksjonsteknologi Har kurshylle
Steinar Killi
GK4 Innføring i designteori 2 Har kurshylle Jan Michl
GK6 By og arkitektur Har kurshylle
Marianne Skjulhaug
GK6 Examen Philophicum Har kurshylle

Martina Keitsch

GK6 Designprosjekt
Har kurshylle Geir Øxseth
 
Studiokurs
Knapphet og kreativitet ved breddegrad 34S Har kurshylle Michael Hensel og Christian Hermansen
Det nye kollektivet: Scene Har kurshylle
Per Olaf Fjeld
A house on a flat piece of earth Har kurshylle
Neven Fuchs-Mikac
Byboliger av tre Har kurshylle
Børre Skodvin
Tre kritiske prosjekter Har kurshylle
Beate Hølmebakk
Arkitekturvern - Retrospekt
- Kjetil Sæterdal
Indusridesign 2 - Protohype
Har kurshylle Håkan Edelholt
Tjenestedesign 2
-
Simon Clatwothy
Interaksjonsdesign 2 - Skjermer Har kurshylle Mosse Sjaastad
Systemorientert design - Birger Sevaldson
Brennpunkt Biedjovággi
Har kurshylle Gisle Løkken
Hyper (Landskap) urbanisme Har kurshylle
Kelly Shannon
Urbane økologier
Har kurshylle Alice Labadini
 
 
Fordypningskurs
Assosiativ modellering i arkitekturprosjektering Nettressurser Michael Hensel
Digital modellbygging Har kurshylle
Neven Fuchs-Mikac
Arkitektrollen - Arkitektur blir fag Har kurshylle
Elisabeth Seip
Norske tektoniske trebygningstradisjoner Har kurshylle
Kolbjørn Nesje Nybø
Byer i kart og modeller
Har kurshylle Victor Plathe Tschudi
Norske byer Har kurshylle Ikke avklart
Cartographies of hydrology Har kurshylle
Int. gjestesteprofessor
Utsikt til fremtiden -
Marius Nygaard
Interaktive rom og miljø Har kurshylle
Ståle Stenslie
Applied storytelling Har kurshylle
Hans Gerhard Meier
 
Etterutdanningskurs
Felles for begge kursene Har kurshylle  Elisabeth Seip
Master arkitekturvern Har kurshylle Thordis Arrhenius
Master i urbanisme Har kurshylle Dag Tvilde

Oppdatert jan. 2014.

Publisert: 05.07.2010 Av: Lise Kjærstad