LOGIN

Produksjon av kompendier. Opphavsrett

Informasjon til AHO-ansatte som skal lage kompendier og legge ut opphavsrettslig beskyttet materiale på Moodle

Kompendier til bruk i undervisningen skal selges i resepsjonen til selvkost. Resepsjonen bistår også med kopiering og innbinding. De regner én ukes leveringstid.

Gjennom Kopinors avtale med UH-sektoren kan du ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier.

Det er begrensninger på hvor mye som kan kopieres fra én publikasjon:

  • Bøker som er i handelen: Inntil 15%, eller et helt kapittel, en hel novelle eller hel scene fra et skuespill uansett hvor stor del av boken det utgjør.
  • Bøker som er utsolgt fra forlaget: Inntil 30%.
  • Vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler per år  fra samme nummer, forutsatt at de ikke utgjør mer enn 25% av tidsskriftets sidetall.

Noen publikasjoner kalles fritt materiale, og begrensningene over gjelder ikke for dem:

  • Lovtekster og offentlig publikasjoner.
  • Verker som er ”falt i det fri” (70 år etter opphavspersonens død).
  • Materiale under fri bruks-lisenser, for eksempel fra Creative Commons.

Begrensninger ved digital kopiering:

Det er ikke tillatt å digitalisere/skanne bøker og tidsskriftartikler som er forhåndsdefinert kursmateriale som pensum eller anbefalt litteratur.

Databaseavtaler i biblioteket:

De fleste fulltekstdatabasene biblioteket abonnerer på, tillater publisering på LMS-plattform (for AHO: Moodle). Digitale artikler og bøker fra disse databasene kan inngå i pensum.

Sjekk lisensavtalene under hver database.

Nyttige lenker:

Clara Informasjonssentral for opphavsrett og klarering.

Del rett. En veiledningstjeneste om opphavsrett fra Norgesuniversitetet

Opphavsrett og bruk av verk i undervisningen. Nettsted knyttet til læreboka Sammensatte tekster: Arbeid med digital kompetanse i skolen av Gunnar Liestøl, Anders Fagerjord og Gisle Hannemyr (Cappelen Akademisk, 2009).

 

Oppdatert 2011-03-18

Publisert: 09.12.2009 Av: Lilja Westerlund