LOGIN

Opphavsrett, kopinoravtalen, kompendier

Ny avtale med Kopinor

Kompendier

Gjennom Kopinors avtale med UH-sektoren kan du ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier.

Nytt i Kopinoravtalen er at ethvert kompendium som er sammensatt av minst to bokutdrag skal registreres for klarering i Bolk-systemet. Dette gjelder selv om de enkelte utdragene distribueres digitalt hver for seg og på ulikt tidspunkt. Ta kontakt med biblioteket for klarering dersom du skal produsere kompendium med minst to bokutdrag.

Resepsjonen bistår med kopiering og innbinding av kompendier til bruk i undervisningen.  De regner én ukes leveringstid. Kompendiene selges i resepsjonen til selvkost. 

Kopinoravtalen setter begrensninger på hvor mye som kan kopieres fra én publikasjon:

Fra bøker:

  • Til studenter: Inntil 15 % av sidetallet per emne per semester (utenom kompendier: likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill).
  • Til ansatte mv.:  Inntil 15 % av sidetallet, likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill.

Fra vitenskapelige tidsskrifter (fra et enkelt nummer):

  • Til studenter: inntil én artikkel per emne per semester.
  • Til ansatte mv.: inntil én artikkel.

Fra aviser, allmenne tidsskrifter osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.

Noen publikasjoner kalles fritt materiale, og begrensningene over gjelder ikke for dem:

  • Lovtekster og offentlig publikasjoner.
  • Verker som er ”falt i det fri” (70 år etter opphavspersonens død).
  • Open Access og annet materiale publisert med åpne lisenser (for eksempel Creative Commons).

Digitale tidsskrifter gjennom bibliotekets lisenser:

Bruken av digitale tidsskrifter og andre digitale ressurser reguleres gjennom lisensavtalene.  Alle avtalene tillater utskrift, men ikke alle tillater bruk i kompendier. Sjekk lisensavtalene for hver database og på Cristin-konsortiets oversikt over tilgangskriterier.

Nyttige lenker:

Clara Informasjonssentral for opphavsrett og klarering.

Del rett. En veiledningstjeneste om opphavsrett fra Norgesuniversitetet

 

Oppdatert 8.12.2014

Publisert: 09.12.2009