LOGIN

Om biblioteket

Biblioteket ligger i første etasje på AHO, med lokaler ut mot Akerselva. Det er åpent for alle, men det er kun AHOs studenter og ansatte som kan låne direkte.

Samlingene

Bibliotekets samlinger besto i starten av gaver, bl.a. med bøker fra Bygningsklassen på SHKS som basis. Den systematiske oppbyggingen begynte etter at skolen fikk lokaler i St. Olavs gate i 1968. AHO fikk overført industridesignerutdanningen i 1996. Gjennom årenes løp har biblioteket mottatt mange gaver som har bidratt til å styrke de eldre samlingene. Bl.a. har Deichmanske bibliotek donert en samling fra Byarkitektens kontor, Norsk Form har bidratt med en designsamling og mange arkitektkontorer og andre aktører har gitt sine boksamlinger. Norske arkitekters landsforbund har overført sin samling av generalplaner og en del annet eldre materiale.

I 2013 er samlingene på 58.900 bind (bøker og innbundne tidsskrifter), ca 200 løpende trykte tidsskrifter, og 2090 e-tidsskrifter. Tilveksten er ca 1000 bind per år. Hovedtyngden er arkitektur, urbanisme, design, kunst og teknologi og med støttelitteratur innen samfunnsfag, filosofi og vitenskapsteori.

Biblioteket har ikke arkitetktegninger eller annet arkivmateriale. Bortsett fra doktorgradsavhandlinger er studentoppgaver bare unntaksmessig avlevert til biblioteket. Det arbeides nå med en løsning for digital arkivering av masteroppgaver i AHOs institusjonelle arkiv ADORA.

Digitale ressurser

AHO har tilgang til  referansedatabser og digitale tidsskriftpakker innen våre fagområder i tillegg til en del sentrale oppslagsverk. Vi har foreløpig ikke tilgang til ebokpakker.

Plassering og gjenfinning

Mesteparten av samlingene står åpent tilgjengelig. Nedre plan har hovedtyngden av utlånssamlingen. På mezzaninen er det innbundne tidsskrifter, referanse- og lesesalsbøker og en guidesamling. Biblioteket har et lukket magasin for oppbevaring av eldre materiale, bl.a. en del plansjeverk.

Hele bibliotekets samling er registrert og søkbar i Bibsys/Oria.