LOGIN

Om biblioteket

Biblioteket ligger i første etasje på AHO, med lokaler ut mot Akerselva. Det er åpent for alle, men det er kun AHOs studenter og ansatte som kan låne fra oss.

Samlingene

Mesteparten av samlingene står åpent tilgjengelig. Nedre plan har hovedtyngden av utlånssamlingen. På mezzaninen er det innbundne tidsskrifter, referanse- og lesesalsbøker. Disse er ikke til utlån.

Biblioteket er et relativt ungt fagbibliotek. Den systematiske oppbyggingen av samlinger begynte etter at skolen fikk lokaler i St. Olavs gate i 1968 med gaver, bl.a. fra arkitektkontorer og Bygningsklassen på SHKS som basis. I 2013 er samlingene på 58.900 bind (bøker og innbundne tidsskrifter), ca 200 løpende tidsskrifter, 400 filmtitler og 2090 e-tidsskrifter. Tilveksten er ca 1000 bind per år. Hovedtyngden er arkitektur, urbanisme, design, kunst og byggeteknikk og med støttelitteratur innen samfunnsfag, filosofi og vitenskapsteori. AHO fikk overført industridesignerutdanningen i 1996, og biblioteket jobber hele tiden med å fylle ut samlingene oså på dette feltet.

Samlingsoppbyggingen avspeiler også at AHO har satset mye på doktorgradsutdanning de siste årene.