LOGIN

Låneregler og lånerettigheter

Lånerett

Alle studenter og ansatte har lånerett i biblioteket så lenge de er tilknyttet AHO.

Andre kan benytte samlingene ved personlig besøk i biblioteket og ev. låne bøker gjennom et annet bibliotek (fjernlån).

Brudd på lånereglene og gjentatte erstatningskrav kan medføre tap av lånerett.

Lånebestemmelser

Lånetiden er 4 uker, for kursbøker og video/DVD 1 uke. Lån kan normalt fornyes dersom dokumentet ikke er reservert annen låner. Kursbøker fornyes ikke.

Innlån fra andre bibliotek er kostbart, og biblioteket kan sette visse begrensninger. Artikkelkopier må betales av brukeren selv. Se prisliste >>>

Det er ikke utlån på innbundne tidsskrifter eller bøker i spesialsamlingene lesesal, referanse eller magasin.

Det er ikke fjernlån på dokumenter fra guide-, data- og videosamlingene og bøker som er reservert aktuelle kurs.

Låners ansvar:

Låneren er personlig ansvarlig for de dokumenter hun/han låner på sitt lånekort, og er erstatningspliktig ved tap.

Blir ikke bøkene levert innen lånetiden utløper, sender biblioteket ut 3 påminnelser før betalingskrav. Etter 3. purring blir låneretten midlertidig stoppet.

Alle beskjeder fra biblioteket til studenter/ansatte blir sendt som e-post eller lagt i student-/ansattepostkassene. Låner er pliktig til å sjekke epost/posthylle regelmessig.

Studenter plikter å bruke e-postadresse tildelt fra AHO.

Låner plikter å melde adresseendringer.

Ved lengre tids fravær fra AHO plikter låner å levere alt utestående.

Midlertidig lånerett gis til følgende eksterne kategorier lånere:

  • Studenter ved KHiO.
  • Personer med helt spesielle faglige behov (forskere og lignende). Normalt benyttes fjernlån.

Registrering av eksterne lånere skjer i kjernetiden mellom 08.30 og 15.00. Eksterne lånere får vanligvis ikke reservere. AHO-biblioteket tilbyr ikke innlån for eksterne.

Fornyelse:

Studenter og ansatte oppfordres til å fornye lån selv i Bibsys Ask.

Erstatning ved tap av bøker:

Se prisliste

 


Henvisninger:


  • Godkjent av: Direktør
  • Avdeling: Bibliotek
  • Ansvarlig: Bibliotekssjef
  • Opprettet: 10.07.2002
  • Oppdatert: 09.04.2014
  • Versjon: 2