LOGIN

Prisliste

Artikkelkopier: Pris pr. kopi for artikler bestilt fra bibliotek i Norge og Norden kr: 60,- . Artikler fra øvrige land kr: 100,-

Erstatning for tapte bøker og annet materiale:

Bøker og DVDer:  600,-.

Småtrykk og offentlige publikasjonerer: 300,- .

Spesielt verdifullt materiale: Reell pris  (fra bokhandel / antikvariat ev. fra Bibsys).

Innlånt materiale: Fakturabeløp fra eierbibliotek.