LOGIN

Bibliotekstøtte for forskere

Ressursside for forskere, ph.d.-studenter og studenter som skal skrive og publisere vitenskapelig.

Cristin
Current Research Information System in Norway.


NSD
Søk etter vitenskapelige kanaler (tidsskrifter, forlag og serier).


PhD-støtte

phdontrack.net
Fra kartlegging av litteratur til publisering:
Nettstedet skal være et nyttig og relevant verktøy for ph.d.-kandidater, og det inneholder tre moduler: Modul én tar for seg effektive måter å kartlegge og å systematisere forskningslitteratur på. Modul to tar for seg publiseringsprosessen med temaer som innsending for publikasjon, spørsmål om opphavsrett og Open Access-publisering. Den siste modulen handler om evaluering og rangering av forskning basert på den norske modellen og basert på siteringsindikatorer. Les mer


Skrive & referere
EndNote, stiler og referansehåndtering.


Artikler & indekser
Søk etter artikler og faglitteratur.


ADORA
Informasjon om open access og tilgang til vitenskapelige publikasjoner fra AHO via vitenarkivet Adora.


Informasjonskompetanse
Hjelp til å vurdere, verifisere og gjøre seg nytte av informasjon, spesielt for forskerskolen.


PhD-programmet ved AHO
Forskningsadministrasjonens informasjonsside.


UMI Dissertation Publishing
Avhandlinger fra hele verden, kan bestilles.