LOGIN

Forskning & publisering

Ressursside for forskere, ph.d.-studenter og studenter som skal skrive og publisere vitenskapelig.

Cristin
Current Research Information System in Norway.


NSD
Søk etter vitenskapelige kanaler (tidsskrifter, forlag og serier).

Liste over godkjente tidsskrifter for arkitektur og design.

 


PhD-støtte

  • phdontrack.net
    Fra kartlegging av litteratur til publisering:
    Nettstedet skal være et nyttig og relevant verktøy for ph.d.-kandidater, og det inneholder tre moduler: Modul én tar for seg effektive måter å kartlegge og å systematisere forskningslitteratur på. Modul to tar for seg publiseringsprosessen med temaer som innsending for publikasjon, spørsmål om opphavsrett og Open Access-publisering. Den siste modulen handler om evaluering og rangering av forskning basert på den norske modellen og basert på siteringsindikatorer. Les mer

Skrive & referere
EndNote, stiler og referansehåndtering.


Artikler & indekser
Søk etter artikler og faglitteratur.


ADORA
Informasjon om open access og tilgang til vitenskapelige publikasjoner fra AHO via vitenarkivet Adora.


Informasjonskompetanse
Hjelp til å vurdere, verifisere og gjøre seg nytte av informasjon, spesielt for forskerskolen.


PhD-programmet ved AHO
Forskningsadministrasjonens informasjonsside.


UMI Dissertation Publishing
Avhandlinger fra hele verden, kan bestilles.