LOGIN

EndNote

Biblioteket tilbyr kurs og opplæring for Forskerskolen og andre ved behov.

Biblioteket kan også bistå dersom stipendiater og forskere har generelle spørsmål om referering og sitering, og i noen grad i bruk av andre verktøy, som Zotero eller Mendeley.

Kursene omfatter blant annet:

 • Import av referanser fra Bibsys, Avery, Google Scholar og en rekke andre kilder
 • Tilpasning og korrektur av importerte referanser
 • Regler for oppsett
 • EndNote og interaksjon mot Word (Cite While You Write)
 • Tilpasning og endring av stiler, for eksempel for å endre språk

Å bruke kilder - en viktig del av vitenskapelig arbeid

 • Krav om nøyaktig angivelse av kilde
 • For gjenfinning
 • For etterprøvbarhet og etterrettelighet
 • For å unngå fusk/plagiat

Bruk EndNote for å:

 • Lage litteraturliste/referanseliste i artikler og bøker du skriver
 • Sitere kilder korrekt via Word og CWYW
 • Samle og ta vare på søk og lister du har gjort i databaser (samle og håndtere bibliografiske data)
 • Finne oppsett som kreves for forskjellige stiler (Harvard, Chicago, APA, de enkelte tidsskriftene m.m.)
 • Lage pensumlister
 • Lage en oversikt over eget arbeid
 • Lage lister for planlegging

EndNote og Word

EndNote kan brukes integrert i skriveprosessen, og "snakker" sammen med Word. Når du siterer en utgivelse i teksten, lager du enkelt en henvisning ved hjelp av EndNote, som henter den aktuelle referansen og legger den i en ferdig ordnet litteraturliste i dokumentet ditt. Vil du redigere utseendet på referanselisten gjør du dette via EndNote-plugin som legger seg i Word-menyen, ikke direkte i teksten.

HJELP! Hjelpetasten pf1: Kan brukes i hvert vindu eller dialog en befinner seg i.

Oppdatert: 2013-09-16


 
 
 

Last ned

Last ned tilpasset Harvard-stil for EndNote:
Harvard AHO (engelsk)
Harvard_AHO_norsk.ens

Last ned og installer EndNote X6
EndNote X6 kan installeres av den enkelte. Dokstorstipendiater kan selv laste ned programmet via Moodle. Opplæring og veiledning gis av Biblioteket på egne kurs eller ved avtale. Masterstudenter som er interessert i å bruke EndNote kan også ta kontakt med Biblioteket.

Moodle (Krever pålogging)

Firma eller institusjon som forfatter
Det er sjelden man oppgir et firma eller institusjon som forfatter, men dersom publikasjonen omhandler interne anliggender som årsrapporter eller semesterplaner vil dette gjelde. Lover vil ha en tilsvarende praksis, der innførselen blir under land. For at EndNote skal behandle det som et korporativt navn og ikke egennavn, må dette legges inn i forfatterfeltet med fullt navn etterfulgt av et komma.

Eksempel:
Universell utforming A/S,