LOGIN

Kvalitetshåndboken

Kvalitetshåndboken inneholder dokumenter med beskrivelse av hvordan aktiviteter innenfor undervisningen og administrasjonen på AHO skal gjennomføres. 
 • 01_230_110

  01 Organisasjon

  Styringsdokumenter, retningslinjer og funksjonsbeskrivelser.
 
 • 09_230_110

  05 Personal

  Reglementer, retningslinjer og reisereguleringer.
 • 12_230_110

  08 Skjema

  Alle skjema tilknyttet Kvalitetssystemet.
 
 • 03_230_110

  03 Forskning

  Om forskning og forskningsrapportering ved skolen.
 • 03_230_110

  06 Økonomi

  Budsjettinformasjon, reglementer og rutiner.