LOGIN

Forskningsutvalget - medlemmer 2014-2017

 • Leder av forskningsutvalget og ph.d.-programmet - Tim Anstey
 • Institutt for arkitektur – Bendik Manum
 • Institutt for urbanisme og landskap – Kelly Shannon
 • Institutt for design - Andrew Morrison
 • Institutt for form, teori og historie: Victor Plahte Tschudi
 • Stipendiatrepresentant (for år 2014): Barbara Ascher (vara: Mathilde S. Dahl)
 • Leder av forskningsadministrasjonen: Brita Nøstvik
 • Sekretær/forskningsadministrasjonen: Reier Møll Schoder

 


Henvisninger:

Forskningsutvalget - retningslinjer


 • Godkjent av: Styret
 • Avdeling: Forskningsadminstrasjonen
 • Ansvarlig: Rektor
 • Opprettet: 15.09.2004
 • Oppdatert: 29.05.2014
 • Versjon: 4