LOGIN

Opptaks- og godkjenningsutvalget

Steinar Killi – leder (IDE)
Per Olaf Fjeld, Bjørn N. Sandaker (A)
Mosse Sjaastad, Vera Pahle (IDE)
Peter Hemmersam, Marianne Skjulhaug (UL)
Berit Skjærvold (stud.adm)

Sekretær: Erling Rognes Solbu (stud.adm) 


Henvisninger:

Kvalitetsystemet: 01 Organisasjon – Retningslinjer for strategiske utvalg - Opptaks og godkjenningsutvalget - retningslinjer


  • Godkjent av: Styret
  • Avdeling: Studieadm.
  • Ansvarlig: Studiesjef
  • Opprettet: 15.09.2004
  • Oppdatert: 24.02.2014
  • Versjon:5