LOGIN

Opptakskomiteen

Rolf Gerstlauer – leder (A)
Solveig Sandness (A)
Håkan Edeholt (IDE)
Elisabeth Ulrika Sjödahl (UL)
Christine (Petersen (FTH)

Siv Svanåsbakken/Torunn Amundsen, sekretær


Henvisninger:


  • Godkjent av: Styret
  • Avdeling: Studieadm.
  • Ansvarlig: Studiesjef
  • Opprettet: 01.01.2004
  • Oppdatert: 24.02.2014
  • Versjon: 6