LOGIN

Registrering av vitenskapelig publisering i monografier og artikkelsamlinger i BIBSYS

Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet har bedt institusjonene innføre klare retningslinjer for registrering av vitenskapelig publisering i monografier og artikkelsamlinger (bokpubliseringer) i BIBSYS. Dette skal sikre avlevering av autoriserte bibliografiske poster fra BIBSYS til det sentrale systemet ITAR (Importtjeneste og Autoritesregistre). Biblioteket har ansvaret for denne bibliografiske registreringen.

Hva skal registreres
Vitenskapelige monografier og kapitler i antologier (i-analytter). Utgiver skal finnes på NSDs liste over vitenskapelige utgivere http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/. Definisjonen på vitenskapelig publisering er gitt i UHRs rapport Vekt på forskning.

Hvilke bibliografiske data skal registreres
I tillegg til standard bibliografiske datafelt skal følgende marc-felt medtas:

 • Vitenskapelig: Marc-felt 008 $n, verdi=v
 • Personnavn: Marc-felt 100 $a og 700 $a. Alle forfattere fra egen institusjon skal registreres, også når det er flere enn 3.
 • Relasjon: Marc-felt 100 $4 og 700 $4, verdi=aut. Redaktører o.a. medtas ikke.
 • Forfatterandel: Marc-felt 592 $a, verdi=totalt antall forfattere.
 • Institusjonstilhørighet: Marc-felt 100 $u og 700 $u, verdi=189. Institusjonskoder hentes fra FS her: http://dbh.nsd.uib.no/pub/instkoder.jsp. Institusjonens navn skal være nevnt som forfatteradresse i selve publikasjonen.
 • ITAR-nummer (fra 2010-10-18): Marc-felt 024 $a <prefiks><itar-nummer> $x 7 $2 itar (<prefiks> er 1 for periodika og 2 for forlag. <itar-nummer> finnes i NSDs register – verdien er der kalt ITAR kode.
 • Språkkode: Marc-felt 008 $c, verdi se språktabell

Oppfanging av relevante publikasjoner
Den enkelte vitenskapelige ansatte har plikt til å sørge for at minimum ett eksemplar av en vitenskapelig monografi eller antologi tilfaller biblioteket.

 


Henvisninger:


 • Godkjent av: Rektor
 • Avdeling: Biblioteket
 • Ansvarlig: Biblioteksjef 
 • Opprettet: 2007-12-04
 • Oppdatert: 2010-11-08
 • Versjon: 2