LOGIN

Adgangskontrollsystem

AHO har installert adgangskontrollsystem for adgang til skolens lokaler i Maridalsveien 29.

Systemet betjenes ved adgangskort og kode.

Utskrifter fra systemet kan kun tas ut av systemet etter skriftlig pålegg fra direktør. Slikt pålegg skal være begrunnet, og skal som hovedregel kun skje i de tilfeller hvor innbrudd, brann mv. har funnet sted.

Adgangskort med bilde
Adgangskort med bilde tildeles:

 1. Fast tilsatte
 2. Ordinære studenter
 3. Utvekslingsstudenter
 4. Masterstudenter (erfaringsbasert) og dr.kandidater som har underskrevet kontrakt og har betalt semesteravgift
 5. Timelærere m.v
 6. Andre. Dette vil være personer som av ulike årsaker er knyttet til skolen over lengre tid selv om AHO ikke nødvendigvis har arbeidsgiveransvaret for vedkommende (renholdspersonalet).

Driftsenheten har ansvar for produksjonen. Utlevering av studentkort skjer i studieadm. Det er avsatt egne tider for fotografering.

Adgangskort uten bilde
Det skal føres en streng praksis med tildeling av utlånskort.

Eksempler på tildeling:

 1. Firmaer med tilknyting til skolen (for eksempel Statsbygg, vaktselskap m.v).
 2. Andre tilfeller vurderes enkeltvis.

NB! Studenter skal IKKE tildeles utlånskort.

Utvidelse av adgangsnivå

Utvidelse av adgangsnivå godkjennes av nærmeste overordnet eller for studentene av ansvarlig lærer, som skriver under på skjemaet "Utvidelse av adgangsnivå". 

Tap av kort

Tap av kort meldes umiddelbart til driftsenheten/ studieadministrasjonen. Nytt studentkort koster kr 150,- og betales i resepsjonen før utlevering av nytt kort.

 


Henvisninger:


 • Godkjent av: Direktør
 • Avdeling: Adm.
 • Ansvarlig: Adm.sjef
 • Opprettet: 08.04.2002
 • Oppdatert: 29.05.2008
 • Versjon: 3