LOGIN

Utvidet tilgang til verkstedet - avtaleskjema

Tilgang til AHOs verksteder utenom ordinære åpningstider kan avtales i enkelte tilfeller. For eksterne leietakere og/eller private studentprosjekter kan det tilkomme leiekostnader.

Bruken avtales med verkstedskoordinator, ved hjelp av skjemaet som kan lastes ned under.

Se også regler for bruk i selve skjemaet.

Last ned:

Last ned wordskjema  Last ned pdf-skjema

 


Henvisninger:

 


  • Godkjent av: Direktør
  • Avdeling: Verkstedet
  • Ansvarlig: Verksmester
  • Opprettet:
  • Oppdatert: 24.08.2010
  • Versjon: 2