LOGIN

Avtale om ekstraerverv

Avtale mellom arbeidstaker og AHO om arbeid (lønnet eller som selvstendig næringsdrivende) i tillegg til stillingen ved AHO.

I hht AHOs personalreglement, § 14 Ekstraerverv og Ekstraerverv - retningslinjer kan fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger etter skriftlig søknad gis samtykke til å inneha ekstraerverv når dette er til gagn for AHO.

Søknaden godkjennes av rektor.

Avtalevilkårene for ekstraerverv  er hjemlet i Hovedtariffavtalens pkt. 7.1.1.4 og Statens personalhåndbok, pkt. 10.13.1, 2 og 3.

Last ned:

 

Last ned wordskjema  Last ned pdf-skjema 

 


Henvisninger:

 


  • Godkjent av: Rektor
  • Avdeling: Administrasjon
  • Ansvarlig: Direktør
  • Opprettet: 23.04.2002
  • Oppdatert: 11.07.2006
  • Versjon: 2