LOGIN

Studiekvalitet

Kvalitetssystemet på AHO bidreg til å utvikle skolens kvalitetar slik at institusjonen nasjonalt og internasjonalt vert oppfatta som ein eliteinstitusjon og slik kan måle sitt kvalitetsnivå i forhold til leiande kunnskaps- og utdanningsinstitusjonar for arkitektur, urbanisme, landskap og design.

AHOs system for sikring av kvalitet i studiene vart godkjend av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i 2005 og 2011.

Les også:

Rapportar og undersøkinger: