LOGIN

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, landskapsarkitektur, urbanisme og design. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus og virksomheten omfatter alle skalaer; gjenstander, systemer, bygninger, by- og landskapsforming. Skolen er organisert i fire institutter, og har ca. 600 studenter og 120 ansatte.



 
 • gul%20glass_230_110)
  Generelt

  Om skolen

  Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har en vel sekstiårig historie.

 • Kontakt

  Hvem vil du snakke med? Kontaktinformasjon og fakturaadresse
 • Presse

  Ønsker du intervju eller kommentar fra ansatte på AHO?

 
 • vegg_230_110jpg
  Organisering

  AHOs organisering

  Ledelse, styret, råd og utvalg og organisasjonsstruktur

 
 • gang_230_110
  Avdelinger

  Administrasjon

  AHO er organisert i en fag- og en forvaltningsadministrasjon.

 • Institutter

  Den faglige virksomheten ved AHO er organisert i fire institutter

 • Biblioteket

  AHO har et godt utbygd bibliotek, som er åpent for alle.