LOGIN

Arkiv og postjournal

Arkivtenesta ved AHO har ansvar for journalføring av inn- og utgåande post til og frå høgskolen, og for dokumenthandtering internt.

Arkivsystem

AHO nyttar det digitale arkivsystemet e-phorte for arkivering av sentrale data og innkommande/utgåande korrespondanse. Alle tilsette er plikta til å sjølv arkivere eller sikre at arkivet får overlevert brev og anna materiale som er arkivverdig.

Tilgang og opplæring i systemet fås ved å kontakte arkivleiar.

Nye rutiner for posthåndtering og arkivering, samt ny arkivnøkkel er under utarbeiding og vil være tilgjengeleg hausten 2011.

Postjournal

AHO legg ikkje ut sin postjournal på nett. For å få tilsendt journalen, ta kontakt med arkivet på e-post postmottak@aho.no, eller på fax nr. 22 99 71 90. Ver venleg å oppgi i kva form du vil ha journalen tilsendt (post eller fax).

For søk på saker eller særskilde dokument i AHO sitt arkiv, ta kontakt med arkivleiar Lise Marie Korneliussen, lise.korneliussen@adm.aho.no, tlf. 22 99 70 23 for nærare avtale.

Organisering

Arkivtenesta er organisert i hovedadministrasjonen, Drift- og økonomiseksjonen og har ein tilsatt.

Publisert: 06.05.2011