LOGIN

Kontakt oss

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Postadresse: Pb 6768 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Maridalsveien 29, 0175 Oslo  Se kart
Telefon:
+47 22 99 70 00  /  Faks: +47 22 99 71 90
E-post: postmottak@aho.no

Skolens resepsjon og administrasjon er åpen alle hverdager mellom kl.08.00-15.45. I perioden 15. mai-14. september til kl.15.00.

Henvendelser:

Studieinformasjon: studieinfo@aho.no / 22 99 70 27
Henvendelser om nettsiden: webmaster@aho.no / 22 99 71 18
Presseinfo: Trude.kleven@adm.aho.no  / 22 99 71 77
Du kan også ta direkte kontakt med en av våre vitenskapelig ansatte eller noen i administrasjonen.

Fakturaadresser:

E-fakturaadresse: NO971526378
Fakturaadresse: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Postboks 360 Alnabru, 0614 Oslo
Organisasjonsnummer: 971.526.378

For fakturaer sendt i PDF-format benyttes e-postadressen einvoices.aho@bscs.basware.com

Paypal.no kan benyttes til elektronisk fakturering. AHOs e-postadresse okonomi@aho.no brukes ved overføring.

BEREDSKAP

Nødnummer:
Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Drift: 97147117/97151766
Vaktselskap Nokas, tlf. 02580