LOGIN

Organisering og ledelse 
 • AHOs styre

  Styret er AHOs øverste organ, med styreleder oppnevnt av KD
 • Rektor

  Rektor Ole Gustavsen er AHOs faglige og administrative leder.

 
 
 • Institutter

  AHO har fire institutt med tilhørende forskningssentra.
 • Råd og utvalg

  Råd og strategiske utvalg som gir innspill/tar avgjørelser på ulike felt.