LOGIN

Råd og utvalg

AHO har en rekke råd og strategiske utvalg som med mandat fra styret gir råd eller tar avgjørelser innenfor ulike felt. Alle utvalg har studentrepresentanter oppnevnt av studentutvalget. Nedenfor finner du en oversikt over utvalgene ved AHO.

STRATEGISKE UTVALG

Forskningsutvalget Retningslinjer | Medlemmer

Opptaks- og godkjenningsutvalget Retningslinjer | Medlemmer

Undervisningsutvalget Retningslinjer | Medlemmer

  

ANDRE UTVALG

Arbeidsmiljøutvalget Retningslinjer | Medlemmer

Ankeutvalget Retningslinjer | Medlemmer

Husutvalget Retningslinjer | Medlemmer

Klagenemda Retningslinjer | Medlemmer

Likestillingsutvalget Retningslinjer | Medlemmer

Læringsmiljøutvalget Retningslinjer | Medlemmer

Opptakskomiteen Retningslinjer | Medlemmer