LOGIN

Rekonstruksjonens betydninger

Veileder: Mari Hvattum

Varighet: 2006-2010


Prosjektet Rekonstruksjonens betydninger utgår fra et ønske om å komme nærmere et av kulturminnevernets grunnlagsspørsmål: Hvorfor verne?

Der de fleste forsøk på å sirkle inn et svar tar utgangspunkt i vern av kulturminner som eksisterer, er utgangspunktet her rekonstruksjonene, som det etterhvert er blitt mange av. Hva forteller rekonstruksjonene, og kulturminnevernets reaksjoner på dem, om det ved et kulturminne som faktisk er viktig? Er det materielt autentiske så uomgjengelig som kulturminnevernets instituasjoner postulerer? Hvis rekonstruksjonen av et kulturminne faktisk kan komme til å ha betydninger – forstått både som mening og verdi – som i sum bringer den opp på høyde med originalen, har vi antagelig en indikator på at den materielle autentisitetens priviligerte status aspirerer til omvurdering.

Prosjektet søker etter andre, mindre påaktede eller mangelfullt identifiserte størrelser som kan gjøre autentisitetens rangen stridig som grindvokter til vernevurderingen.  


Publisert  2010