LOGIN

Otivio. Medisinsk utstyr for behandling av hypertermi hos slagpasienter

Semester/år: Vår 2010  Veiledere: Steinar Killi, Rachel Troye 

Ekstern veileder: Otivio AS


Akutt hjerneslag er en medisinsk nødsituasjon, og kan forårsake alvorlig skade, varig invaliditet og død. Nærmere 15.000 nordmenn får slag hvert år, og antallet stiger. Omtrent en tredjedel av slagpasientene får hypertermi, en abnormal forhøyelse av kroppstemperaturen.

Hypertermi er i forbindelse med hjerneslag svært farlig. Arm-enheten Otivio skal forhindre hypertermi hos pasienter med akutt hjerneslag for derved å bidra til å redusere dødelighet og invaliditet. Dette gjøres ved kjøle ned og stabilisere kroppstemperaturen over en periode på 24 timer etter at slagpasienten ankommer sykehus.

Enheten består av to hovedkomponenter, en engangshanske og et ytre skall. I engangshansken sirkuleres det temperert vann mens det genereres et undertrykk i det ytre skallet. Det pulserende trykket forplanter seg inn i armen og ekspanderer venene. Dette øker blodsirkulasjonen lokalt i huden, mens vannet fungerer som en effektiv energibærer. Behandling på armen alene er nok til å kjøle ned hele kroppen.

Prosjektet vant Norsk Designråds Pris for innovasjon under AHO Works Awards våren 2010. Prosjektet var også nominert til Accentures Pris for innovativ brukersentrert design og teknologi. Høsten 2010 ble prosjektet tildelt den internasjonale utmerkelsen Red Dot: Best of the Best, og ble stilt ut som del av en felles nordisk designutstilling under verdensutstillingen i Shanghai, Kina. 3. plass i Unge Talenter 2011, åpen klasse.

Se også www.madebybilal.com


Publisert  2010