LOGIN

Assistive tools to go mainstream

Veiledere: Nina Bjørnstad, Tom Vavik

‘Assistive tools go mainstream’ er et inkluderende designprosjekt. Prosjektets hovedmål var å bidra til å beholde livskvalitet, og støtte en individuell livsstil.

Resultatet ble hjelpemiddelet Rondo - en dusjkrakk. Med funksjoner som et stort, roterende sete, trebent, høydejusterbar konstruksjon og sklisikre føtter, muliggjør og forenkler produktet personlig hygiene, og er med på å dempe energiforbruket ved dusjing. Å kunne utføre personlig hygiene er å regne som et minimum for en individuell livsstil.

Rondo har blitt utviklet i samarbeid med ME-syke (Myalgisk Encefalopati - et utmattelses syndrom), men har også flere andre brukergrupper.

Det har vært oppgavens fokus å unngå et stigmatiserende metaprodukt, og å differensiere seg ifra dagens hjelpemidler. Blant annet materialvalget underbygger dette.

www.henningrn.com


Publisert  2010