LOGIN

SiO+ Improving the experience of living in SiO student accommodations

Hovedformålet med prosjektet mitt var å forbedre opplevelsen av å bo i SiO student overnattingssteder og særlig i Bjerke Student House, gjennom nye tjenester basert på folks behov.

SiO Studentboligene er et selskap som gir studenten overnattingssteder til ca 6.000 studenter i Oslo, på 13 student hus eller landsbyer. Min interesse fokusert på disse leilighetene og overnattingssteder hvor folk delte felles områder.

En verdifull del av letebrønn min har blitt flyttet til Bjerke student huset i en måned. Formålene var å oppleve som bor der og de tjenestene SiO tilbyr, for å observere folks ritualer og atferd inn i bygningen og inn i leiligheten og til å gripe inn ved hjelp av deltakende metoder for design å involvere folk som bor der i designprosessen. Folk har vært veldig lydhøre og det viktigste resultatet fra leting var at folk deler områder har svært ulike behov og dette skaper problemer.Jeg skjønte særlig om eksistensen av to kategorier av innbyggerne som bor der. Folk bor i en kort periode, og folk som bor der i en lang periode. Begge har som hoved behov for å føle seg hjemme gjennom tilhørighet til noe. For kort sikt brukere er det viktig å tilhøre et nytt sosialt nettverk; Lenge brukere, i stedet, må tilhøre skape en kobling mellom dem og den fysiske plassen gjennom følelser av kontroll og sikkerhet.

Neste skritt var å generere ideer som fører til noen begreper. Den utvalgte var SiO Get in touch.

SiO Get in touch er en tjeneste som lar beboerne bli informert og klar om samfunnet som bor rundt dem, gir dem muligheten til å komme i kontakt med hverandre og gjør dem føler at SiO bryr seg om dem og er der når de trenger. Tjenesten gir også innbyggerne mulighet til gjennom mer oppmerksomhet, finne likheter og for å skape en følelse av gjensidig hjelp mellom hverandre. Den er delt inn i tre sub-tjenester. Hver sub-tjenesten er knyttet til en kontekst. "Min flatmates" er en mobil og dør koder som er knyttet til leiligheten sammenheng. "My neighborhood" er en fysisk bord som skal plasseres i postkassene området av bygningen (i Bjerke) eller likevel stengt til inngangen. "My community" er en web-basert program tilgjengelig for alle SiO-student overnattingssteder.

SiO Get in touch ikke tvinge deltagelse, men det oppfordres til aktivt samarbeid, nettverksbygging og utveksling av informasjon


Publisert  2009