LOGIN

The Void Which Binds - et distribuert system av autonome agenter

Semester/år: Vår 2010  Veileder: Anthony Rowe


The Void Which Binds er et distribuert system av fysiske autonome agenter basert på teorien om Emergence, et utrykk brukt for å beskrive fenomenet som oppstår når interaksjonen mellom deler skaper en helhet, og denne helheten er større enn summen av delene. Noe nytt, annerledes fra det som var oppstår; noe uforutsigbart, eller ikke umiddelbart deduserbart.

Systemet består av en serie med autonome agenter i et distribuert system. Hver agent, eller enhet, har en hjerne (mikrokontroller), en lyskilde, en lyssensor, og en lydmodul (solenoide og perkusjonsdel). Enhetene kommuniserer med hverandre ved hjelp av lys, de lytter til hverandre og sender informasjonen de mottar videre. En enhet vil reagere med stress hvis den blir separert fra resten av gruppen (dette skjer dersom den slutter å motta input når noen eller noe blokkerer synsfeltet til sensoren), og vil starte en kjedereaksjon gjennom systemet da dens naboer plukker opp tilstanden og sender informasjonen videre.

Systemet ble bygget med interaktive installasjoner i tankene; men potensielle bruksområder varierer fra spill, via læringsverktøy til tilstedeværelses bevisste kontroll systemer.


Publisert  2010