LOGIN

Veiled house - Bolig i Teheran

 Semester/år: Vår 2010

Veiledere: Knut Hjeltnes, Erik F. Langdalen   Biveileder: Christin Johannesen


VEILED HOUSE – Bolig i Tehran er en utforskning av forholdet mellom private og sosiale rom i en muslimskstyrt stat. Iran er i dag et splittet land og er fullt av usynlige koder og røde linjer man ikke kan krysse. Kulturen oppfordrer til ett jeg i hjemmet og et annet ute i byrommet. Dette gjør boligen til det eneste frirom for jeg-et - Fazah-e azad.  Noen av grunnene til denne adskillelsen mellom det tilslørte og det frie jeg-et, er konsekvensene av regimet gjennom 30 år, men også iranske normer som tarof (en persisk høflighetsform) og andre kulturelle væremåter.

Hvorfor:
Prosjektet ønsker å sette søkelys på den eksisterende utviklingen av boligtypologien som tenderer et ønske om vestlig standard og dermed en kopiering av vestlig arkitektur typologi. Samtidig som økende fortetning og ønsket om å oppnå økonomisk vinning fører til små og trange boliger.  Den adopterte vestlige typologien er ikke basert på den persiske kulturen og dagens samfunnbehov, derfor blir den ikke brukt slik den er tiltenkt. For å føle seg fri og sikre seg Fazah-e azad, skjermes det for vinduer og en skaper lukkede rom, dermed gir en slipp på rommets lyskvaliteter og utsyn. Sterkt, hvitt kunstig belysning kompenserer for det tapte lyset.

Hvordan:
Prosjektet undersøker dette Fazah-e azad gjennom en romlig studie av en ny type generasjonsbolig for Tehran. Veiled house introduserer en ny boligsituasjon, der arkitekturen tøyer de røde linjene og forhandler mellom jeg-ets behov i de  to ulike  tilstandene.  Ved å gjeninnføre eldre bygnings elementer og re-tolke dem slik at de er tilpasset byens vekst og fortetning, har Veiled House innfridd forventningen om det å måtte være tildekket i arkitekturen.

Prosjektet består av tre boenheter. Hver enhet har en gradvis filtrering av det offentlige mot det private. Bygget er en generasjonsbolig, en bolig for en eldre person (1. generasjon), en bolig for en familie (2. og 3. generasjon) og en utleie del som avhengig av situasjonen kan huse vilkårlige leieboere eller familiemedlemmer.

Fra gaten ser en et tilsløret bygg. Bygget har to fasader og et rom i mellom. Mellomsjiktet er en buffersone og et pusterom før man trer inn i sin private bolig.

Volumet fyller tomtegrensen med en tett betongmur på alle sider og har tre indre private gårdsrom. Volumene som omkranser disse gårdsrommene åpner seg helt eller delvis mot disse og tar inn dagslyset og dekker behovet for lufting.  Parkering for alle tre enheter er lagt i underetasjen. Takterrassen er skjermet for innsyn og kan brukes til overnatting.


Publisert  2010