LOGIN

perspektiv_fraskolegard.jpg

Perspektiv fra skolegården

Boliger for eldre ved Hartvig Nissen Vg. Skole

"Når man blir syvogseksti" - En nytenkning av boliger for eldre sett i lys av den kommende eldrebølgen.
Veiledere: Jan Olav Jensen, Knut Borgen, Lilly Kvilhaug

Å legge til rettte for en aktiv livsstil med stor fokus på sosiale relasjoner og kontakt til nærmiljø er viktige aspekter i planlegging av boliger for eldre.

Oppgaven har hatt to hoveddeler. I den første delen analyserte vi eldreomsorgens sammensetning og utfordringer blant annet knyttet til eldrebølgen. Vi tok for oss tre delbydeler i Oslo (Tåsen, Torshov og Uranienborg) som ble analysert nærmere med spesielt fokus på aktuelle tjenester for eldre.  I hver delbydel valgte vi så to tomter som vi så nærmere på i korte kapasitets-og programstudier.

I oppgavens andre del testet vi vår egen holdning og strategi i et konkret prosjekt. Med bakgrunn i den innledende kartleggingsfasen valgte vi en tomt ved Hartvig Nissen Videregående Skole på Uranienborg.

Den foreslåtte bygningen legger til rette for verdifulle sosiale relasjoner og sambruksmodeller som gir beboerne mange aktivitetsmuligheter innen “tøffelavstand”.
Som et arkitektonisk hovedkonsept har vi valgt å trekke skolegården opp og inn i bygningen som et viktig element i alle etasjer, og knytter kontakt med Niels Juels gate med en åpen passasje gjennom bygningen på inngangsplanet.
Bygningsvolumet har en form som trapper seg gradvis oppover fra skolegården og mot sør. Den trappede bygningsformen gir terrasserte uteplasser som følger bygningen i alle etasjer. Skolen og beboerne deler rom som knytter seg til denne bevegelsen (kafeteria, bibliotek, verksted og datarom). Fellesrommene er forbundet med trapp og heis som går helt ned til en dramahall for skolens dans og dramalinje i den første etasjen. Beboerne og skolen kan følge med på-, eller ta del i hverandres aktiviteter. Slik kan begge parter dra nytte av hverandre.


Publisert  2011