LOGIN

Nyheter om forskning


Joseph Mukeku har disputert

Joseph Mukeku disputerte mandag for Ph.d.-graden ved AHO med avhandlingen «Logic of Self-built Environment. Soweto East village, Kibera Slums, Nairobi Kenya”.

12.05.2014
IMG_1029_red480.png
 

Fri støtte til AHO forskningsprosjekt

Prosjektet "The Printed and the Built. Architecture and public debate in modern Europe" har nådd helt til topps i Norges Forskningsråds konkurranse om fri prosjektstøtte. ]]>

17.12.2013
ruin bult_480.jpg
 

AHO styrker maritim forskningskompetanse

Den maritime satsningen ved AHO skyter ytterligere fart. Marianne Støren Berg er blitt en del av teamet og er ansatt for å lede arbeidet med å etablere en maritim forskningsgruppe.

23.05.2013
 

Barnehagens fysiske rom

Arkitekt Hanne Wilhjelms nye bok gir et nytt syn på barnehagens historie. Hun mener de pedagogiske ideene i en barnehage påvirkes av de fysiske forholdene.

22.05.2013
04_13 snippen_480.jpg
 

AHO med i europeisk forskningsnettverk

Tom Vavik ved Institutt for design er med i ledergruppen for aksjonen “COST Action TU1204: People Friendly Cities in a Data Rich World”, som består av medlemmer fra 21 land. Norges bidrag vil handl...

30.04.2013
 

Ph.d.-program – opptak av eksternfinansierte søkere

Vi lyser ut opptak til ph.d.-programmet ved AHO for søkere finansiert av annen høgskole eller institusjon, med oppstart høsten 2013. Søknadsfrist: 19. april.

01.03.2013
 

Nytt landskapsstudium i Tromsø

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo etablerer i samarbeid med Universitetet i Tromsø et nytt landskapsstudium. En pilotklasse i regi av AHO starter opp høsten 2013. 

07.02.2013
klode_blå_480.jpg
 

Pris til Ulstein Bridge Concept

DNBS regionale innovasjonspris gjekk i dag til Ulstein Power and Control for ei bru levert av Ulstein Bridge Concept. Prosjektet, som blir leda av Senter for designforskning ved AHO, har dermed òg...

06.02.2013
ulstein_480.jpg
 

Designledelse gir merverdi

- For å utnytte den potensielle verdien som ligger i å investere i tjenestedesign, må designprosessen ledes på en måte som kombinerer design- og forretningskompetanse. Her spiller designledelse en...

14.12.2012
gloppen disputas 480.jpg
 

AHO-professor går av med pensjon

Professor Halina Dunin-Woyseth von Turow går av med alderspensjon ved nyttår. Halina har vært ansatt ved AHO i over 30 år. Hennes bidrag til den faglige og administrative oppbyggingen av arkitektur...

14.12.2012
halina_500_235_0.jpg
 

Nytt forskningsprosjekt til AHO

Institutt for arkitektur har fått tilslag på søknaden sin til Noregs Forskingsråd for eit prosjekt om trebruk og treteknikk.

05.12.2012
 

Veien etter avlagt doktorgrad

Personer med doktorgrad fra norske universiteter og høgskoler har ikke vanskeligheter med å skaffe seg jobb, viser ny forskningsrapport.

15.11.2012
 

Ledig stilling ved AHO: OBOS-finansiert professorat

AHO lyser ut en stilling som professor i boligforskning. Professoratet skal være rettet mot fremtidig boligpolitikk. Stillingen er finansiert av OBOS.

19.10.2012
 

Fremtidens skipsbro utviklet ved AHO

Ulstein Bridge Vision™, resultatet av forskningsprosjektet Ulstein Bridge Concept (UBC), ble onsdag 29. august presentert for en fullstappet sal under oljemessen ONS 2012 i Stavanger. Prosjektet bl...

29.08.2012
aftbridge2_480.jpg
 

Ulstein Bridge Concept

Designarbeidet fra prosjektet Ulstein Bridge Concept (UBC) har frem til nå vært hemmelig. Men ventetiden er over, vi kan med glede annonsere at prosjektet vil bli offentliggjort og presentert på ON...

23.08.2012
ons2012_480.jpg
 

Ny stor evaluering av ph.d.-utdanningen i Norge

NIFU har evaluert ph.d.-utdanningen i Norge.

27.06.2012
 

Et steg nærmere status som Senter for fremragende forskning

Mari Hvattum, professor i arkitekturhistorie og arkitekturteori ved AHO, er med sin søknad videre i kampen om å få status som Senter for fremragende forsking (SFF).

16.05.2012
 

Årets forskningskatalog er klar

Forskningskatalogen for 2011 er nå publisert på AHO.no.

20.04.2012
 

Ph.d.-konferanse ved AHO

Torsdag 12. april ble det arrangert ph.d.-konferanse for AHOs doktorander i Lille auditorium.

12.04.2012
phd-konferanse_timo_arnall_480.jpg
 

Ph.d-program - opptak av eksternfinansierte søkere

Vi lyser herved ut opptak på Ph.d.-programmet ved AHO for søkere med fullfinansiering fra en annen høgskole, med oppstart høsten 2012.

13.04.2012
 

Forskningsmidler til Institutt for urbanisme og landskap

Institutt for Urbanisme og landskap har mottat forskningsstøtte fra Norsk Forksningsråd og Fritt Ord til forskningsprosjekter om nordlige landskap.

29.02.2012
 

Tekstilforsøk på AHO

Hva skjer med vevde materialer som utsettes for vær og vind? Prosjektene Utendør I, II og III har brukt AHOs sørlige yttervegg for undersøke nettopp dette. 

20.12.2011
460_tekstilforsøk.jpg
 

Kopi & original: Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie

Arkitektur, filosofi, kunst, musikk og litteratur: Forholdet mellom kopi og original endevendes i en rekke estetiske disipliner i denne antologien. Boken har sitt utspring i et OCCAS-seminar...

17.12.2011
 

Ny bok fra AHOs Routes-prosjektet

Routes-prosjektet kommer nå med boka  Routes, Roads and Landscapes - en antologi om veier og landskap fra 1700-tallet fram til i dag.

21.10.2011
 

Mot en Oslo-skole innen interaksjonsdesign

Det nyeste nummeret av det internasjonale tidsskriftet Computers and Composition  er viet interaksjons- og kommunikasjonsdesign. Gjesteredaktør for utgaven er Andrew Morrison ved Institutt for Desi...

20.10.2011
Computers and Composition.jpg
 

Første nærings-ph.d. ved AHO

AHOs første nærings-ph.d. arkitekt Julia Schlegel hadde denne uken sin første dag som doktorand ved skolen. Som nærings-ph.d. vil Schlegel kombinere ph.d.-studiene ved AHO med sitt arbeid som...

14.09.2011
480_Julia_Schlegel.jpg
 

Touch besøkjer MoMA

Utstillinga Talk to Me ved The Museum of Modern Art (MoMA) i New York utforskar kommunikasjonen mellom menneske og interaktive objekt. Forskningsprosjektet Touch ved AHO er representert med arbeida...

12.08.2011
480_Talk_to_Me.jpg
 

Skal forske på ungdom og demokrati

Institutt for design skal sammen med Sintef og Opinion forske på hvordan sosiale medier kan stimulere ungdom og unge voksne til økt samfunnsengasjement. 

05.08.2011
480_delta.jpg
 

Nyhetsbrev om forskning

I løpet av 2008-2011 ble det gjennomført atskillige tiltak for å fremme interesse for kommerisalisering og å skape en innovasjonskultur i AHOs fagmiljøer.

05.07.2011
FOU_Nyhetsbrev_210.jpg
 

Presenterte designløsninger for Telenor og Giske

En gruppe designstudenter fra AHO deltok denne uken på den formelle åpningen av Telenors nye innovasjonssenter. Studentene er deltakere på masterkurset Service design , som denne våren har...

12.05.2011
_MG_7176_tcm28-58564.jpg
 

Senter for tjenesteinnovasjon åpnet

Torsdag 5. mai ble Senter for tjenesteinnovasjon, der AHOs Institutt for design er en av forskningspartnerne, offisielt åpnet ved NHH i Bergen.

10.05.2011
per-kristensson_480_0.jpg
 

Nytt forskningssenter for arkitektur og tektonikk ved AHO

Fredag 29. april lanserte Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo sitt nye Research Centre for Architecture and Tectonics (CAT) med oppstartssymposium og utstillingsåpning.

02.05.2011
 

NFR-midler til IDE-tilknyttet forskningsnettverk

Det nasjonale forskningsnettverket INREMO, der AHOs Institutt for design (IDE) er en av partnerne, er ett av fem nettverk som nylig fikk tildeling fra Norges forskningsråd.

27.04.2011
480_Inremo.jpg
 

AHO announces PhD research fellows

AHO currently calls for applications for 6 PhD reseach fellowships linked to four ongoing research projects. The application deadline for all positions is May 16th, 2011.

15.04.2011
 

Forskingskatalogen 2010 er klar

Forskingskatalogen 2010, som inneheld oversikt over all forskingsrapportering frå AHO i året som gjekk, er no tilgjengeleg på aho.no. Talet på publikasjonspoeng er høgare enn for 2009.

12.04.2011
480_forskningskatalogen.jpg
 

Ny bok: The structural basis of architecture

AHO-professorene Bjørn N. Sandaker og Arne Eggen, sammen med Mark R. Cruvellier fra Cornell University, lanserte nylig den andre utgaven av sin konstruksjonslærebok The structural basis of...

28.04.2011
480_Sandaker_Eggen.jpg
 

Forsker på lekende møbler

I Aftenposten lørdag 19. mars kunne man lese om utvikling av lekende og intelligente møbler gjennom Rhyme-prosjektet. - Møbler vil få flere funksjoner enn å holde rumpa oppe fra gulvet, sier...

22.03.2011
480_Rhyme_i-_Aftenposten.jpg
 

Er vist over 550.000 ganger

Over 550.000 personer har til nå sett forskningsfilmen "Immaterials: Light painting WiFi", laget av et forskerteam fra AHO.

17.03.2011
timthumb_480_0.jpg
 

Slik ser det trådløse internettet ut. Ny film fra AHO

Et team av designere og forskere ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har denne uken lansert en ny film hvor de visualiserer trådløse nettverk på Grünerløkka som lysmalerier. Filmen...

01.03.2011
timthumb.jpg
 

Stor NFR-bevilgning til FTH og OCCAS

Forskningssenteret OCCAS ved Institutt for Form, teori og historie fikk nylig en stor tildeling til prosjektet Place and Displacement: Exhibiting Architecture , finansiert av Norges forskningsråd.

25.02.2011
480_Collecting_architecture.png
 

OCCAS scholars present papers at “From Site to Sight” conference

Three OCCAS scholars presented papers at the international conference,  From Site to Sight: The transformation of Place in Guidebooks and Travel Description at the Norwegian Institute in Rome 27-28...

24.02.2011
 

EU-midler til tjenestedesign og turisme

Som del av et internasjonalt forskningsprosjekt med temaet “Service design in Tourism”, kunne Institutt for design nylig glede seg over en ny tildeling av EU-midler på rundt 330.000€.

22.02.2011
Simon_C_480.png
 

Bedrer helse gjennom interaktivitet og musikk

Førsteamanuensis Birgitta Cappelen er blant forskerne som gjennom forskningsprosjektet RHYME skal finne ut hvordan helse kan bedres ved hjelp av interaktivitet og musikk.

02.02.2011
Satellite.jpg
 

Explored the edge of light

On January 21st, a group of researchers from AHOs Institute of Design and associated partners invited to the seminar Oslo Lux: Edge of Light.

28.01.2011
Ocean_of_light_Squidsoup.jpg
 

Ny koordinator for etterutdanningene ved AHO

Lothar Diem (siv. ark.) er engasjert som koordinator for etterutdanningsprogrammene Master i arkitekturvern med professor Thordis Arrhenius og Master i urbanisme med professor Dag Tvilde.

18.01.2011
Lothar_Diem.jpg
 

Design som brobygger i helsetjenesten

Hvordan kan design bidra til å bygge bro mellom forskning og praksis i helsetjenesten? Tirsdag 21. desember 2010 forsvarte ph.d-kandidat Sarah Rosenbaum sin avhandling Improving the user experience...

05.01.2011
480_Disputas_rosenbaum.jpg
 

Bevegelse på skjerm som kommunikasjonsmiddel

Kva har iPad, Xbox Kinect og nettsida til Petter Stordalen til felles? Svaret er navimasjon (navigasjon + animasjon). Dei nyttar bevegelse på skjerm som eit viktig kommunikasjonsmiddel.

05.01.2011
480_Disputas_JOE.jpg
 

Nye millioner til designforskning

AHOs Institutt for design kan like før jul glede seg over to nye store tildelinger til designforskning ved instituttet.  – Dette er svært gledelig og viktig for instituttets brede forskningsprofil,...

23.12.2010
480_Jonathan_Romm.jpg
 

Har forsket på arkitekturens brukere

Fredag 10. desember forsvarte Beata Sirowy sin avhandling Phenomenological Concepts in Architecture. Towards a User-Oriented Practice for ph.d-graden ved AHO.

22.12.2010
480_BSirowy_disputas.jpg
 

Nytt nummer av Agora

Professorene Mari Lending og Mari Hvattum ved Institutt for form, teori og historie er blant bidragsyterne til det nye nummeret av AGORA. Journal for metafysisk spekulasjon (Aschehoug forlag),...

07.12.2010
 

Inviterte til kaffeselskap

Kaffebarenes fremvekst i Norge representerer ikke bare en faktisk endring, men også et symbol for det urbane og en ny type byliv, hevder Erling Dokk Holm, som denne uken disputerte for ph.d-graden...

03.12.2010
480_EDH_disputas_4.jpg
 

Seks disputasar ved AHO i år

Det vert totalt seks disputasar ved AHO i 2010.

01.12.2010
 

AHO søker stipendiater

AHO utlyser to ph.d-stipendiatstillinger tilknyttet forskningsprosjektet "YOUrban: Social Media and Performativity in Urban Environments" i perioden 2011-2013. Søknadsfrist 10. desember 2010.

30.11.2010
 

Forsterker fortellinger gjennom berøring

Dette er tema for Ståle Stenslies avhandling "Virtual Touch", som han forsvarte ved AHO tidligere i oktober.

29.10.2010
480_Disputas_Stenslie_1.jpg
 

Mari Lending ny professor ved AHO

Mari Lending er av AHOs styre ansatt som ny professor i arkitekturhistorie og -teori ved Institutt for form, teori og historie fra 1.10.2010.

21.10.2010
480_Mari_Lending.png
 

Unikt AHO-KhiO-samarbeid om e-tekstil

I snart to uker har studenter på AHO og KhiO arbeidet sammen i en spennende workshop i e-tekstil.

20.10.2010
480_Etekstil_Stretchtest.jpg
 

Eladio Dieste: Nyskapende arkitektur og ingeniørkunst i tegl

AHOs Institutt for arkitektur feirer i oktober arkitekten, ingeniøren og entreprenøren Eladio Dieste. Et innholdsrikt symposium fant sted fredag 8. oktober, mens en egen utstilling og mureksperimen...

13.10.2010
2_Flickr_Ekainj_lagerbygg.jpg
 

- Bedre enn fryktet

AHO har i Statsbudsjettet for 2011 fått tildelt nærmere 133 milioner. - Dette er bedre enn fryktet, sier rektor Karl Otto Ellefsen i en første kommentar.

05.10.2010
Rektor_720.jpg
 

Eladio Dieste - Advancing Architecture through Material Systems Innovation

Exhibition, Symposium, and Construction Experiments @ AHO - Oslo School of Architecture and Design 04-22. October 2010.

04.10.2010
480_Dieste_Frontcover_01.jpg
 

Gjør det usynlige synlig

Med mottoet  ”Det usynlige blir synlig”, tilbyr firmaet AR-lab ved hjelp av augmented reality-teknologi tjenesten av å visualisere noe som ikke er der, i de faktiske omgivelsene.

01.10.2010
480_AR_1.jpg
 

B3 Generator i vinden

I anledning Oslo Triennale og utstillingen MAN MADE Relevance på AHO, er det reist et gigantisk banner mellom AHOs husvegger mot Akerselva.

21.09.2010
480_Generator.jpg
 

Arkitekturpolitikken - et år etter

I forbindelse med Oslo Triennale 2010 kommenterer Karl Otto Ellefsen og Tarald Lundevall den norske arkitekturpolitikken, ett år etter at den ble lansert

20.09.2010
Arkitektur_480.jpg
 

Markerte slutten på Record-prosjektet

Forskningsprosjektet Record avsluttes senere i år, og markerte dette med et åpent fagseminar om fremtidens sosiale medier fredag 10. september.

15.09.2010
480_recordseminar_2.jpg
 

Routes-forskning i 'scape

Forskningsprosjektet Routes, Roads and Landscapes , tilknyttet Institutt for form, teori og historie ved AHO, har på invitasjon redigert en temadel i det nederlandske landskapstidsskriftet ‘scape n...

07.09.2010
480_Scape_1.jpg
 

Ny bok om designforskning

Andrew Morrison, professor ved AHO Institutt for design og assisterende professor ved Intermedia, UiO, har vært en viktig bidragsyter til en ny bok om digital design nylig utgitt av Universitetet i...

26.08.2010
480_Exploring_digital_design.jpg
 

Utlysning av forskningstermin 2011

Det er nå anledning for forskere og vitenskapelig ansatte ved AHO til å søke forskningstermin for 2011. Absolutt søknadsfrist er onsdag 1. september 2010.

06.08.2010
 

Nyhetsbrev om forskning

I sitt nyhetsbrev for august 2010 rapporterer forskningsadministrasjonen om satsningen på innovasjon og kommersialisering innen forskningen ved AHO.

06.08.2010
 

Vektlegger Research by Design

Tidskriftet FORMakademisk kom i sommer med en spesialutgave om Research by Design . Gjesteredaktører er professorene Andrew Morrison og Birger Sevaldson fra Institutt for design ved AHO.

06.08.2010
cover_issue_6_no_NO.jpg
 

Designforskning på utstilling i Barcelona

Et sett spesialdesignede solbriller, tilknyttet et forskningsprosjekt ved AHO, er for tiden å se som del av utstillingen Fabrication laboratory ved museet Disseny Hub Barcelona.

23.06.2010
480_DHUB.jpg
 

Akerselva Innovasjon legges ned

Foreningen Akerselva Innovasjon, der AHO har vært en av deltakerinstitusjonene, er besluttet lagt ned fra 1. januar 2011. Styret mener at foreningen har fungert så godt at det ikke lenger er behov...

21.06.2010
480_akerselvainnovasjon.jpg
 

Trådløs film i Spania

Forskningsfilmen "Wireless in the world" vises i desse dagar som del av utstillinga HABITAR  ved LABoral Centro de Arte y Creación Industrial i Spania.

09.06.2010
 

Visualiserer fremtiden

En gruppe AHO-studenter og lærere demonstrerte tidligere denne måneden sine arbeider under seminaret ”Framtida Arkitekturvisualisering” ved Chalmers i Sverige.

01.06.2010
480_ARLab.jpg
 

Målbevisst satsning gir resultater

Som resultat av en målbevisst satsning, kan designforskningen ved AHOs Institutt for design  i 2010 allerede vise til en rekke suksesser, som publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter, store ti...

10.05.2010
fig1.jpg
 

Millioner til designprosjekter ved AHO

De to forskningsprosjektene RHYME og YOUrban, tilknyttet Institutt for design ved AHO, har fått tildelt millionmidler fra Forskningsrådets VERDIKT-program.

07.05.2010
 

Ny IA-avtale

Ny avtale om inkluderende arbeidsliv. Hva betyr det for deg som ansatt og AHO? 

09.04.2010
 

Ny bokserie: asBUILT

Førstkommende fredag lanseres de tre første bindene i bokserien asBUILT, som presenterer enkeltverk innen norsk samtidsarkitektur.

26.04.2010
480_as_built.jpg
 

Stilles ut ved MoMA?

Den lille filmen "Immaterials: The ghost in the field", produsert som del av forskningsprosjektet Touch ved AHO, har blitt shortlisted for en utstilling ved Museum of Modern Art (MoMA) i New York i...

21.04.2010
RFID_480_0.jpg
 

Studer urban transformasjon i et globalt perspektiv!

For andre gang arrangerer AHO og NTNU i samarbeid med fem samarbeidsuniversiteter i Øst-Afrika studieprogrammet Master in Development Studies: Urban Transformation and Sustainable Development....

07.04.2010
 

Ny bok: Manifestos and Transformations

Professor ved AHO, Christian Hermansen Cordua, er redaktør for den nye boka Manifestoes and Transformations in the Early Modernist City.  Med hjelp frå eit bredt team av ekspertar utforskar boka...

17.03.2010
480_manifestos.jpg
 

Får støtte til universell utforming

Førsteamanuensis ved Institutt for design, Tom Vavik, har mottatt 100.000 kr i stimuleringsmidler til utvikling av læremidler i universell utforming.

09.03.2010
tom.jpg
 

Forskingskatalogen for 2009 er klar

No føreligg AHOs Forskingskatalog for 2009 i elektronisk versjon. Katalogen gir ein årlig oversikt over den forskinga og forskingsformidlinga som føregår ved skolen.

08.03.2010
 

Utstiller i New York

Tre forskningsprosjekter av professor Michael Hensel og stipendiat Defne Sunguroglu Hensel ved AHO vises i utstillingen Envelopes, som åpner i New York 4. mars.

26.02.2010
720_EnvelopesExhibition.jpg
 

AHO-lærere på passivhus-kurs

Bærekraftperspektivet i arkitektur blir stadig viktigere, og vektlegges blant annet i regjeringens arkitekturpolitikk. Nå kurses AHOs lærere i faget.

11.02.2010
Anna-Rotnes,-Aina-Dahle,-John-Christer-Hoiby.png
 

Forskning på utstilling

AHO har lenge vært i front i bruk av teknologien Rapid Prototyping, eller 3D-printing. Nå vises resultatene av dette arbeidet i Galleri AHO i  utstillingen: Facilitating the Empirical - Rapid...

10.02.2010
RP-webbanner.jpg
 

Mari Lending ny instituttleder ved FTH

Mari Lending ble før jul ansatt som instituttleder for Institutt for form, teori og historie (FTH) for perioden 2010-2014. Den nytiltrådte lederen gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter.

11.01.2010
480_Mari_Lending.png
 

8,4 millioner til nytt forskningsprosjekt

Før jul fikk AHO den gledelige beskjeden om at forskningsprosjektet SCRIBE (Scarcity and creativity in the built environment) er tildelt 1 million euro (ca. 8,4 millioner kroner) fra EUs...

04.01.2010
HERA.gif
 

AHO med rettighetspolitikk

AHOs styre vedtok på styremøtet 4. november nye retningslinjer for rettighetspolitikk ved AHO. Rettighetspolitikken innebærer i korte trekk at AHO nå ønsker medansvar for kommersialiserbare...

23.11.2009
Fageras_480.png
 

Vil ha bedre tjenester

80 % av tjenesteleverandører mener de leverer gode brukertjenester. 8 % av kundene mener det samme. Hva gjør man med det?

20.11.2009
Simon_C_480.png
 

Gerstlauers "hvite kube" på utstilling

Galleri RAM feirer 20 års virksomhet, og har i den anlending invitert Rolf Gerstlauer til å sette opp  jubileumsutstillingen "Et forsøk på å eksplodere / implodere den hvite kube - en lagdelt...

17.11.2009
RAM.png
 

Ny avhandling: Urbane endringer i Tanzania

I sin ferske doktoravhandling utforsker arkitekt og stipendiat Ezekiel Z. M. Moshi hvilke endringer storbyen Dar-es-Salaam har gjennomgått de siste tiår, med fokus på den koloniale bydelen Kariakoo.

04.11.2009
Moshi_720.jpg
 

Rektor: - AHO er fornøyd med budsjettet

Regjeringen la idag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2010. For AHO innebærer budsjettet en økning på ca 11,5 mill. kr fra 2009, som primært skyldes økt produksjon på skolen. Rektor Karl Otto...

13.10.2009
Statsbudsjettet_480.jpg
 

Forskningsfilm vekker oppmerksomhet

15. september la AHO-forsker Timo Arnall ut videosnutten "Nearness" på sin egen prosjektblogg og på Flickr. To dager senere er filmen sett av over 55.000, og vekker stor oppmerksomhet.

18.09.2009
nearness_480.jpg
 

Installasjon: [syn]aesthetics_09 av Halvor Høgset

Siste dag 13.09. Utstilling på Rom for kunst og arkitektur

04.09.2009
posterH2.jpg
 

Arkitekturmeldingen: - Viktig for AHO

På Fehnsymposiet 28. august fremla regjeringen sin nye arkitekturpolitikk i meldingen arkitektur.nå. Rektor ved AHO Karl Otto Ellefsen er godt fornøyd med meldingen, som han anser som svært viktig...

03.09.2009
Arkitektur_480.jpg
 

Disputaser ved AHO i høst

Det er så langt planlagt 6 disputaser ved AHO i høst.

06.08.2009
IDigranes_480.jpg
 

Første nordiske Mastere i Arkitektonisk kulturarv

Fredag 26. juni 2009 blei det skrive nordisk historie ved Arkitektskolen i Aarhus, då ni arkitektar, ein bygningskonstruktør og to sivilingeniørar frå Norge, Finland, Island og Danmark som dei førs...

18.07.2009
Nordmak_720.jpg
 

Ny rapport om arkitekturforskning

I forbindelse med konferansen Ny norsk arkitekturpolitikk 26-27. mai 2009 publiseres rapporten ”Arkitektur og kvalitet i omgivelser. Kunnskapsstatus og forskningsbehov”. Rapporten er utarbeidet av...

25.05.2009
Solbergplassen.jpg
 

Med fremtidens teknologi på TV

Førsteamanuensis ved Institutt for industridesign, Steinar Killi, er en av landets ledende forskere innen teknologien rapid prototyping/3D-printing. Før helgen var Killi å se på NRK-programmet Tekn...

04.05.2009
Killi_Tekno.jpg
 

Ny bok om universell design

Hva menes med en strategi for universell design, og hvordan utvikler man dette innenfor ulike designfelt? Dette er tema for boken "Inclusive Buildings, Products & Services", redigert av...

27.04.2009
vavik_bok.jpg
 

Nytilsetjingar ved AHO

På styremøtet 10.12.08 vart det foretatt seks nytilsetjingar ved AHO.

11.12.2008
treplanker.jpg
 

Seks AHO-disputasar før jul

Eit lite skred av doktordisputasar finn sted hjå Arkitektur- og designhøgskolen mot slutten av 2008.

26.11.2008
forskning_publikasjoner.jpg
 

Vil utnytte lavkonjunkturen

- Det anlegges alt nå et historisk perspektiv på byggeboomen vi nettopp har lagt bak oss. Det er behov for mer kunnskap om boomens resultater, og økt forståelse av dens produksjonsapparat, sa rekto...

28.11.2008
arkitekter_IMG_0391.JPG
 

Routes, roads and landscapes

"Routes, Roads and Landscapes" er et NFR-finansiert forskningsprosjekt som studerer veier og landskap i et historisk og teoretisk perspektiv. Nå har prosjektet åpnet egne nettsider.

20.11.2008
routes_230.jpg
 

AHO først ute i Euraxess

AHO er først ute med å signere på deltakelse i Euraxess. - Euraxess bidrar til at vi blir del av ulike miljøer bestående av institusjoner, nettverk og industripartnere som samarbeider på tvers av...

14.11.2008
rights_logo_home.png
 

Installasjon på Galleri ROM

AHO-professor Birger Sevaldson har, sammen med Natasha Barrett og resten av Ocean Design Research Network, åpnet en utstilling på Galleri ROM i Oslo.

11.11.2008
P1010593.jpg
 

AHO er vertskap for NORDES-konferanse

AHO skal være vertskap for NORDES-konferansen 2009, med tittelen "Engaging Artefacts". Call for papers er ute nå.

24.10.2008
homeHeaderTitleImage_en_US.jpg
 

Nytt PhD-kull ved AHO

Et nytt PhD-kull har begynt sitt arbeid ved AHO. Her finner du en oversikt over prosjektene deres.

05.09.2008
phd_kull_2008.jpg
 

Nyhetsbrev om innovasjon og kommersialisering

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har i 2007 startet en prosess hvor målet er å skape både en infrastruktur og en kultur som skal sørge for at høgskolens potensiale for innovasjon og nyskaping...

21.08.2008
nyhetsbrev_august08.jpg
 

Pengestøtte fra Statens Vegvesen til prosjekter og kurs

Studenter og lærere ved AHO kan søke om pengestøtte fra Statens vegvesen. Vegdirektoratet (SVV) til relevante prosjekter, kurs, ekskursjoner etc. SVV stiller også sine ansatte til disposisjon for A...

19.08.2008
rural-roads2.jpg
 

Ny tildeling til forskningsprosjekt ved AHO

AHO har fått innvilget millionstøtte til det nye forskningsprosjektet "Routes, Roads, and Landscapes" gjennom Forskningsrådets program for Kulturell verdsetting.

25.04.2008
Mari_Hvattum_500.jpg
 

Phd-stipendiat - utsatt frist

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo utvider søknadsfristen for PhD-stipendiat knyttet til forskningsprosjektet Routes, Roads and Landscapes: aesthetic practices en route, 1750-2015. Ny søknadsfri...

13.06.2008
routes_illustrasjon.jpg
 

Nytt PhD-kull ved AHO

Et nytt PhD-kull ved AHO har begynt sitt arbeid. Nedenfor finner du en oversikt over deres og andres prosjekter.

05.09.2008
phd_kull_2008.jpg
 

Prosjekt Groruddalen

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo vil i det kommende rette særlig søkelys mot Groruddalen.

25.06.2008
grorud_ammerudtbane_550.jpg
 

AHO Works. Student projects reviewed. I sal no!

I samband med semesterutstillinga AHO Works blei boka ”AHO Works. Student projects reviewed 2007” lanserte. Boka inneheld ein presentasjon av prisvinnande og andre utvalde studentprosjekt frå 2007,...

17.06.2008
AHO_Works_review_500.jpg
 

Stipendiatbidrag til drabantby-utstilling

Tre stipendiater fra AHOs Institutt for urbanisme og landskap er blant bidragsyterne til boken Drabantbyen kommer!, som er utgitt i forbindelse med Oslo Bymuseums utstilling ved samme navn.

08.05.2008
Drabantby_200.jpg
 

AHOs styre: - AHO vil bestå som selvstendig institusjon

1. mai er høringsfrist for uttalelser til Stjernøutvalgets rapport "Sett under ett – ny struktur i høyere utdanning" (NOU 3:2008), som ble lagt frem 22. januar i år.

30.04.2008
Stjernø_200.jpg
 

Internasjonal heder til Steinar Killi

Førsteamanuensis i industridesign ved AHO Steinar Killi ble mottok tidligere denne måneden prisen Dinosaur Award, som tildeles verdens mest fremtredende fagfolk innen teknologien Rapid Prototyping.

21.04.2008
Killi_500.jpg
 

EUROPAN at AHO

Institutt for urbanisme og landskap ved AHO inviterer i april til tre forelesninger i forbindelse med arkitektkonkurransen Europan 9, som ble avsluttet tidligere i år.

08.04.2008
Europan_550.jpg
 

EAAE-møte ved AHO

I helgen 29-30. mars ble det for første gang avholdt styremøte i organisasjonen for europeiske arkitektutdanninger, EAAE, ved AHO. Møtet er det nest siste for nåværende president i organisasjonen,...

31.03.2008
EAAE_500.jpg
 

OCEAN i Orléans

Nylig ble designforskningsnettverket OCEAN invitert av FRAC-senteret i Orléans til å lage en helhetlig utstilling i forbindelse med FRAC-museets innkjøp av en rekke arbeider av OCEAN. Kjernen i...

27.03.2008
ocean_membran_200.jpg
 

Ny bok fra Mari Lending

Post doc. ved AHO, Mari Lending, har nylig kommet med et nytt verk om den norske arkitekturhistorien. I boken ”Omkring 1900: Kontinuiteter i norsk arkitekturtekning” tar Lending et oppgjør med stil...

08.01.2008
Bok_Lending_200.jpg
 

Tøyhund i internasjonal bokutgivelse

Den lille tøyhunden Sniff, designet av AHO-studenten Sara Johansson, blir presentert over flere sider i Tom Igoes nye bok Making things talk . Boken viser gjennom en rekke eksempelprosjekter hvorda...

01.11.2007
sniff_2_500.jpg
 

Den norske byplanhistorien

Institutt for urbanisme og landskap har byplanhistorie som et sentralt forskningsstrategisk satsningsfelt. Byplanhistorie representerer et viktig kunnskapsfelt innen urbanisme, som kilde til kritis...

25.09.2007
harald_hals.jpg
 

RFID hacking workshop

I uke 42 holdt Touchprosjektet et uformelt seminar, der formålet var å se på de materielle mulighetene som ligger i " Radio Frequency IDentification" (RFID) teknologi.

26.10.2006
Touch_RFID_stor.jpg
 

Nearfield interaksjonsseminar

Som del av Nordichi 2006 arrangerte Touchprosjektet helgen 14-15 oktober et seminar med fokus på "near field interactions"; måter å bruke moniltelefoni for å kommunisere med objekter tilknyttet et...

26.10.2006
Touch_Near_fields_stor.jpg
 

Touch-prosjektet på Forskningstorget

Oroonibordet, laget av Kjetil Nordby og Timo Arnall fra Toughprosjektet og Stian Bøen fra Orooni ble vist frem på Forskningstorget i Oslo i september. Over fem hundre store og små besøkende fikk se...

26.10.2006
Touch_Forskningsdagene_stor.jpg
 

Stort forskningsprosjekt til interaksjonsdesign

Interaksjonsenheten ved Institutt for Industridesign har fått innvilget midler til forskningsprosjektet ”Touch” hos Norsk Forskningsråd. Prosjektet har en total ramme på over seks millioner kroner...

22.01.2006
nokia3220nfcshell.jpg
 

Har inngått samarbeidsavtale med Tongji University

AHO har høsten 2005 inngått en intensjonsavtale med College of Architecture and Urban planning (CAUP) på Tongji University i Shanghai om samarbeid.

06.11.2005
 

Green Fairytales 14.-18. september

I Oslo spretter boligblokkene opp som paddehatter, og gater og plasser får ny finish. Men hva ønsker folk som bor i byen?

19.09.2005
 

Forskningsdagene 2005: Teknologi og design

Under denne overskriften profileres forskningsarbeider ved AHO på Forskningsdagene 2005.

15.09.2005
render_PlanB.jpg
 

Om utvidet virkelighet

Augmented Reality (AR) kan sies å være en videreutvikling av Virtual Reality (VR) hvor alt som skulle oppleves er digitalt konstruert.

15.09.2005
 

Kom og se Margaretakirken i fordums drakt!

Fredag 23. september, selveste åpningsdagen for Forskningsdagene 2005, kan du være med på en unik opplevelse i ruinene av Margaretakirken i Maridalen, rett nord for Maridalsvannet.

15.09.2005
 

Conference: Rethinking Development

Welcome to the NOFUA (Forum for Development Studies at the Nordic Schools of Architecture) conference at the Oslo School of Architecture 29.09-03.10.2004!

16.09.2004
 

Forprosjekt om dataspill og barn

Interaksjonsdesignutdannelsen ved AHO har fått tilskudd fra forsknings og undervisningsdepartementet for et prosjekt om barn og dataspill.

16.09.2004
tittel.jpg
 

Oppstart på samarbeid mellom Institutt for energiteknikk, Halden og AHO

Forskningsrådet har under programmet IT- funk, gitt Ife og AHO midler til forprosjekt hvor det skal undersøkes om 3D teknologi (programvare CREATE) kan forenkle kommunikasjonen mellom brukere og...

16.12.2004
 

Disputas: Jan Capjon

5.november 2004 forsvarte professor Jan Capjon sin avhandling Trial-and-Error-based Innovation: Catalysing Shared Engagement in Design Conceptualisation for ph.d-graden ved AHO.

06.11.2004
 

Ny bok: CONTEXT

Ny utgivelse på AHO: CONTEXT (theorising) History in Architecture

16.04.2003